Vaasan HAO 3.11.2003 03/0232/3

Hallintopakko - Vesilaki - Laiturin poistaminen - Vesijättö - Lintuvesien suojeluohjelma - Natura 2000 -alue - Luonnonsuojelulaki

Rakennuspaikan omistajalla vesilain 1 luvun 28 §:n ja oikeuskäytännön nojalla oleva oikeus laiturin rakentamiseen toisen vesialueelle rakennuspaikan ja vesialueen väliin jäävästä vähäisestä vesijätöstä huolimatta oli olemassa, vaikka vesialue ja vesijättö kuuluivat valtioneuvoston 3.6.1982 hyväksymään valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan ja vaikka vesialue ja vesijättö oli valtioneuvoston päätöksellä rakennuspaikan perustamisen ja rakentamisen jälkeen mutta ennen laiturin rakentamista sisällytetty Natura 2000 -verkostoon. Asiassa ei ollut esitetty mitään sellaista erityistä linnustonsuojelusta tai muustakaan luontoarvosta johtuvaa perustetta, jonka vuoksi laituria sen sijaintipaikan olosuhteet huomioon ottaen olisi tullut pitää luvanvaraisena. Lisäksi pienehköllä laiturilla ja sen käytöllä ei laiturin sijaintipaikan olosuhteet huomioon ottaen voinut olla luonnonsuojelulain 65 §:ssä tarkoitettuja Natura 2000 -alueen luontoarvoja todennäköisesti merkittävästi heikentäviä vaikutuksia. Näin ollen lainkohdassa tarkoitettu arviointi ei ollut tarpeen eikä laiturin pitämistä voitu lain 66 §:n nojalla kieltää.

Perusteluissa HAO lisäksi totesi, ettei vesialueen ja vesijätön kuuluminen lintuvesien suojeluohjelmaan ja Natura 2000 -verkostoon ollut vesilain 1 luvun 28 §:ssä tarkoitettua satama- tai muuta erityistä käyttöä.

HAO totesi myös, ettei luonnonsuojelulaissa Natura 2000 -verkostoon esitetyn alueen osalta ole erikseen säädetty muita toimenpiderajoituksia kuin mitä ilmenee luonnonsuojelulain 65 ja 66 §:stä. Tarvittavat rajoitukset on edellytetty annettavan luonnonsuojelualueen perustamispäätöksessä tai lain erityissäännösten nojalla annettavissa yksilöidyissä suojelumääräyksissä. Tällaisia päätöksiä ei ollut tehty eikä alueella ollut voimassa luonnonsuojelulain mukaista toimenpiderajoitusta tai toimenpidekieltoa.

HAO totesi edelleen, että vesilain 1 luvun 28 §:ssä tarkoitetusta vesialueen omistajalle haitattomasta pienehköstä laiturista ja sen käytöstä ei lähtökohtaisesti voitu katsoa aiheutuvan vesilain 1 luvun 15 §:ssä tarkoitettua vesiympäristön muutosta, joka aiheuttaisi vesiluonnon ja sen toiminnan vahingollista muuttumista tai melkoista luonnonkauneuden vähentymistä tai muutakaan pykälässä tarkoitettua seurausta. Muussa tapauksessa mainittu 28 § olisi merkityksetön.

HAO muutti ympäristölupaviraston laiturin poistamiseen velvoittavaa päätöstä määräämällä laituri lyhennettäväksi hallinto-oikeuden tarkastuksessa todetun todellisen uimisen ja vesille pääsyn tarpeen mukaiseksi. Asiassa oli lisäksi kysymys vesijätölle rakennetusta terassista, jonka poistamisvelvoitteen osalta ei muutosta.

VesiL 1 luku 15 §
VesiL 1 luku 23c §
VesiL 1 luku 28 §
VesiL 2 luku 3 §
VesiL 21 luku 3 §
LuonnonsuojeluL 48 § 1 mom
LuonnonsuojeluL 65 §
LuonnonsuojeluL 66 §

KHO:ssa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.