Vaasan HAO 1.9.2003 03/0228/2

Elatustuki - Perimättä jättäminen - Ulosmittaus - Perittyjen varojen palauttaminen

A oli pyytänyt elatustukivelkansa perimättä jättämistä työttömyydestä aiheutuneen maksukyvyttömyyden perusteella. Sosiaalilautakunnan alainen viranhaltija oli antanut hakemukseen päätöksen vasta koko vapautushakemuksen tarkoittaman elatustukivelan tultua ulosmitatuksi A:n veronpalautuksesta. Viranhaltija hylkäsi A:n hakemuksen sillä perusteella, että kyseessä oleva velka oli kokonaisuudessaan saatu perittyä. Sosiaalilautakunta pysytti alaisensa viranhaltijan päätöksen.

A vaati hallinto-oikeudessa, että asiassa on velan suorituksesta huolimatta tutkittava, oliko A velan kertymisaikana ollut elatusturvalain 20 §:n tarkoittamalla tavalla maksukyvytön.

Hallinto-oikeus katsoi, että elatusturvalain 20 §:n perusteella tehtyä hakemusta ratkaistaessa on punnittava elatusvelvollisen maksukyvyttömyyttä sinä aikana, jolta vapautushakemuksen tarkoittama elatustukivelka on kertynyt. Tuota harkintaa ei voida sivuuttaa niissäkään tapauksissa, joissa elatustukivelka on jo saatu perittyä. Koska sosiaalilautakunta ei siten olisi saanut hylätä hakemusta pelkästään sillä perusteella, että tukivelka oli jo saatu perittyä, hallinto-oikeus hyväksyi A:n valituksen. Koska A oli osoittanut velan kertymisaikana olleensa maksukyvytön, hallinto-oikeus asiaa lautakunnalle enää palauttamatta määräsi sosiaalilautakunnan maksamaan A:lle takaisin häneltä elatustukivelan korvaukseksi perityn veronpalautuksen.

Asia ratkaistiin hallinto-oikeudessa hallinto-oikeuslain 15 §:n 1 momentin ja 16 §:n 2 momentin mukaisessa vahvennetussa istunnossa.

Vrt. Turun hallinto-oikeus 23.4.2003 taltionumero 03/0279/2

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.