Turun HAO 31.10.2003 03/0797/2

Maatalousyrittäjä - Lomituspalvelu - Lomituspäivän kesto - Lannan kompostointi - Karjatalouden jätevesien käsittely

Kunnan lomatoimi oli vahvistanut karjataloutta harjoittavan maatalousyrittäjän lomituspäivän kestoksi keskimäärin 16 tuntia 45 minuuttia. Maatalousyrittäjien eläkelaitos oli hylännyt yrittäjän oikaisuvaatimuksen lomituspäivän keston vahvistamisesta 24 tunniksi.

Maatalousyrittäjä vaati hallinto-oikeudessa eläkelaitoksen päätöstä muutettavaksi siten, että hänen laskennalliseen työaikaansa lisätään jätevedenpuhdistuslaitteiden ja kompostorin hoidon ja valvonnan vaatima aika. Lomituspäivän kestoksi on vahvistettava 24 tuntia.

Hallinto-oikeus katsoi, että yrittäjän tilalla käytössä olevien lannan kompostointijärjestelmän ja karjatalouden jätevesien käsittelyjärjestelmän hoito ja valvonta kuuluvat sellaisiin maatalousyrityksen välttämättömiin tehtäviin, jotka on erikseen otettava huomioon tilan kokonaistyöaikaa ja siten myös yrittäjän lomituspäivän pituutta määrättäessä. Hallinto-oikeus kumosi maatalousyrittäjien eläkelaitoksen päätöksen ja palautti asian eläkelaitokseen uudelleen käsiteltäväksi.

Maatalousyrittäjien lomituspalvelulaki 6 §
Maatalousyrittäjien lomituspalvelulaki 8 §
Maatalousyrittäjien lomituspalvelulaki 16 § 1 mom
Maatalousyrittäjien lomituspalveluasetus 3 §
Maatalousyrittäjien lomituspalveluasetus 4 § 1 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.