Helsingin HAO 28.10.2003 03/0767/2

Lastensuojelu, Huostaanotto, Alistus, Huostaanottopäätöksen vahvistaminen, Toimivalta

Viranhaltija oli 14.10.2002 päättänyt, että X otetaan sosiaalilautakunnan huostaan 14.10.2002 alkaen ja samalla päättänyt, että X:n kiireellisenä huostaanottona 9.8.2002 alkanutta sijaishuoltoa jatketaan. Päätös oli pantu heti täytäntöön. Jaosto oli päätöksellään 18.12.2002 päättänyt, että viranhaltijan päätöstä ei muuteta.

Hallinto-oikeus oli X:n äidin Y:n valituksesta 30.4.2003 tekemällään päätöksellä kumonnut sekä jaoston että viranhaltijan päätökset asian käsittelyssä tapahtuneen menettelyvirheen vuoksi ja palauttanut asian jaostolle asianmukaisessa järjestyksessä uudelleen käsiteltäväksi. Hallinto-oikeus oli samalla määrännyt hallintolainkäyttölain 32 §:n 3 momentin nojalla, että kumottua viranhaltijan päätöstä oli edelleen noudatettava, kunnes asia ratkaistaan tai jaosto toisin määrää.

Jaosto on käsitellyt asian uudelleen ja päätöksellään 18.6.2003 ottanut X:n huostaan 14.10.2002 alkaen ja päättänyt X:n sijoittamisesta kyseisestä ajankohdasta lukien. Jaoston alistettua päätöksensä hallinto-oikeus on vahvistanut X:n huostaanottoa ja sijaishuoltoon sijoittamista koskevan päätöksen 18.6.2003 alkaen, mutta jättänyt päätöksen vahvistamatta siltä osin kuin se koski aikaa ennen nyt alistetun päätöksen tekemistä. Hallinto-oikeus katsoi, ettei jaostolla ollut sille palautetun asian käsittelyn ja ratkaisemisen yhteydessä toimivaltaa määrätä huostaanotosta ja sijaishuoltoon sijoittamisesta 18.6.2003 edeltäneeltä ajalta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.