Helsingin HAO 15.3.2002 02/0138/2

Väestötieto, Henkilötunnuksen muuttaminen

Valittaja oli vaatinut, että hänen henkilötunnuksensa yksilönumero ja tarkistusmerkki muutetaan, koska hänelle on aiheutunut ongelmia ja haittaa hänen nykyisen henkilötunnuksensa väärinkäytöstä. Maistraatti ei ollut hyväksynyt vaatimusta.

Päätöksen perusteluissa maistraatti oli todennut, että henkilötunnus voidaan muuttaa, jos se on virheellinen. Käytännössä henkilötunnus joudutaan muuttamaan silloin, kun henkilön sukupuoli vaihtuu, koska tunnus on sukupuolen vaihdoksen jälkeen virheellinen. Henkilötunnusta on käytännössä muutettu myös tapauksissa, jossa se on osoittautunut muodoltaan tai ulkoasultaan sellaiseksi, että se loukkaa henkilön itsensä tai hänen vanhempiensa uskonnollista tai eettistä vakaumusta tai sen voidaan katsoa olevan hyvän tavan vastainen tai sen voidaan olettaa vastaisuudessa tuottavan henkilölle kohtuutonta haittaa. Hakijan elämää hankaloittavat seikat eivät johdu henkilötunnuksesta sinänsä, vaan sen väärinkäyttämisestä. Henkilötunnuksen muuttamisella ei juurikaan voitaisi helpottaa hakijan kokemia ongelmia. Tämän johdosta ja koska lainsäädännössä ei ollut säännöksiä henkilötunnuksen muuttamisesta, ei maistraatti ollut hyväksynyt muutoshakemusta.

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen ja lausui päätöksensä perusteluissa, ettei valittajan henkilötunnus ole virheellinen. Lainsäädännössä ei ole säännöksiä uuden henkilötunnuksen antamisesta muissa tilanteissa. Uuden tunnuksen antamista ei voitu kuitenkaan pitää kiellettynä, vaan se oli maistraatin harkinnassa. Kun otettiin huomioon väestötietojärjestelmän henkilötietojen tarkoitus sekä maistraatin päätöksessään ja lausunnossaan selvittämät harkintaperusteet, maistraatin ei voitu katsoa käyttäneen harkintavaltaansa väärin, kun se oli hylännyt valittajan hakemuksen. Asiassa oli sinänsä pidettävä uskottavana, että valittajalle oli aiheutunut ongelmia ja haittaa hänen nykyisen henkilötunnuksensa väärinkäytön mahdollisuudesta. Tämä ei kuitenkaan merkinnyt, että itse henkilötunnus olisi maistraatin noudattamissa harkintaperusteissa tarkoitetuin tavoin muodoltaan ja sisällöltään sopimaton. Maistraatti oli voinut hylätä valittajan vaatimuksen uuden henkilötunnuksen antamisesta.

KHO:n päätös 12.9.2003 taltionumero 2139. Päätöstä ei muuteta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.