Vaasan HAO 26.11.2001 01/0245/2

Lasten päivähoito - Päivähoidon järjestämisvelvollisuus - Kotikunnan velvollisuus järjestää sosiaalipalvelua

Lapsen kotikunnan velvollisuus järjestää lapselle päivähoitoa lapsen oleskelukunnassa.

Vanhempien tekemän yhteishuoltosopimuksen mukaisesti isä piti alle kouluikäistä lastaan luonaan K:n kaupungissa aina kuuden viikon välein kaksi viikkoa kerrallaan. Isän luona asuessaan lapsi tarvitsi päivähoitopaikan. Muina aikoina lapsi asui V:n kaupungissa äitinsä luona. Lapsen kotikunta oli V:n kaupunki. Äitinsä luona asuessaan lapsi ei tarvinnut päivähoitopaikkaa.

Lapsen isä oli pyytänyt V:n kaupunkia järjestämään lapsen päivähoidon K:n kaupungissa niinä aikoina kun lapsi asui isänsä luona.

Sosiaalihuoltolain 17 §:n 2 momentin mukaan kunnan on järjestettävä asukkailleen sosiaalipalveluja, joihin myös päivähoito kuuluu. Saman lain 15 §:n 1 momentin mukaan kunnan on kiireellisissä tapauksissa tai olosuhteiden muutoin niin vaatiessa järjestettävä sosiaalipalveluita muullekin kunnassa oleskelevalle henkilölle kuin kunnan asukkaalle. Lasten päivähoidosta annetun lain 11 §:n mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että lasten päivähoitoa on saatavissa kunnan järjestämänä tai valvomana siinä laajuudessa ja sellaisin toimilupaehdoin kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää.

Lapsen päivähoidon tarve oli esiintynyt K:n kaupungissa. V:n kaupunki ei ollut velvollinen huolehtimaan K:n kaupungin päivähoitopalveluiden riittävyydestä.
Hallinto-oikeus katsoi, että V:n kaupunki ei ollut velvollinen järjestämään lapsen K:n kaupungissa tapahtuvaa päivähoitoa ja hylkäsi lapsen isän valituksen V:n kaupungin sosiaalilautakunnan päätöksestä, jolla oli hylätty isän pyyntö päivähoidon järjestämisestä edellä mainitulla tavalla.

Laki lasten päivähoidosta 11 § 1 mom.
Sosiaalihuoltolaki 13 § 1 mom 1) kohta, 15 § 1 mom ja 17 § 2 mom.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.