Turun HAO 18.12.2001 01/0737/1

Kunnallisasia - Kadun rakentaminen - Asemakaavan mukaisuus - Katupiirustusten mukaisuus - Toimivalta - Ympäristökeskus

Valittaja A:n mukaan katua rakennettaessa oli poikettu asemakaavasta
ja vahvistetuista katupiirustuksista, asemakaavassa osoitettu
kääntöpaikka oli jäänyt rakentamatta ja katupiirustuksista oli
poikettu kääntöpaikan, liittymien ja sadevesikaivojen
rakentamisen osalta. A, jonka kiinteistö sijaitsi kadun varrella,
oli vaatinut kadun rakentamista asemakaavan ja
katusuunnitelman mukaisena. Tekninen lautakunta oli hylännyt vaatimuksen.
Hallinto-oikeus katsoi, että teknisen lautakunnan päätös oli
kaupungin kannanotto siitä, onko katu rakennettu asemakaavan
ja katupiirustusten edellyttämällä tavalla. Asiaa ei ollut
teknisen lautakunnan päätöksellä sitovasti ratkaistu. A voi
saattaa asian alueellisen ympäristökeskuksen tutkittavaksi.
Lautakunnan päätös, jolla A:n oikaisuvaatimus oli hylätty,
ei siten ollut valituksessa esitetyillä perusteilla kuntalaissa
tarkoitetulla tavalla lainvastainen.
Vahvennettu istunto.
Maankäyttö- ja rakennusL 84 §
Maankäyttö- ja rakennusL 85 §
Maankäyttö- ja rakennusL 87 §
Maankäyttö- ja rakennusL 179 §
KuntaL 90 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.