Turun HAO 17.12.2001 01/0677/3

Lisääntyneet elantokustannukset - Ylimääräiset ateriakulut - Erityisala - Ateriakorvaus

Oikeuskysymyksenä asiassa oli, saako ns. erityisalalla
työskentelevä työnjohtaja vähentää palkkatuloistaan lisääntyneinä
elantokustannuksina verovapaan ateriakorvauksen suuruiset
ylimääräiset elantokustannukset.
Työnjohtajalla oli ollut yhdestä kolmeen työkohdetta vuosina
1994 - 1998. Kaikki erityiset työntekemispaikat olivat sijainneet
saadun selvityksen mukaan 2 - 13 kilometrin etäisyydellä
työnjohtajan kotoa.
Oikaisulautakunta vähensi työnjohtajan vaatimuksesta hänen
tulostaan lisääntyneinä elantokustannuksina verovapaan
ateriakorvauksen enimmäismäärää vastaavat määrät.
Hallinto-oikeus hylkäsi veroasiamiehen valituksen ja katsoi,
että ns. erityisalalla työskentely ja se, ettei työnantaja
ollut maksanut ateriakorvauksia eikä järjestänyt työpaikkaruokailua
eli olosuhteet, joissa työnantajan maksamat ateriakorvaukset
olisivat olleet verovapaita, oikeuttivat työnjohtajan vähentämään
tuloistaan ylimääräisinä elantokustannuksina verovapaan
ateriakorvauksen enimmäismäärät.
Verovuosi 1994 Verovuosi 1995 Verovuosi 1996
Verovuosi 1997 Verovuosi 1998
Äänestys 3-2, esittelijän eriävä mielipide
TVL 29 § 1 mom
TVL 71 § 2 mom
TVL 72 § 2 mom
VeroHP 1159/93 vuonna 1994 verosta vapaaksi katsottavien
matkakustannusten korvausten perusteista ja määristä
VeroHP 1354/94 vuonna 1995 verosta vapaaksi katsottavien
matkakustannusten korvausten perusteista ja määristä
VeroHP 1800/95 vuonna 1996 verosta vapaaksi katsottavien
matkakustannusten korvausten perusteista ja määristä
VeroHP 1300/96 vuonna 1997 verosta vapaiksi katsottavien
matkakustannusten korvausten perusteista ja määristä
VeroHP 1171/97 verovapaista matkakustannusten korvauksista
vuonna 1998

KHO:n päätös 15.10.2002 taltionumero 2540. Valituslupahakemus hylätään.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.