Turun HAO 13.12.2001 01/0667/3

Varainsiirtovero - Vaihtokirja - Veron laskentaperuste - Vaihtoarvo - Sovittu arvo - Käypä arvo

Oikeuskysymyksenä asiassa oli se, mistä arvosta varainsiirtoveroa oli
suoritettava, kun arvopapereiden vaihtoarvo oli sovittu vaihtokirjassa.
A ja B olivat luovutuskirjoiksi nimetyillä asiakirjoilla,
joita hallinto-oikeus piti arvopapereiden vaihtokirjoina,
vaihtaneet keskenään samanarvoisina pitämiensä eri osakeyhtiöiden
osakkeita. Vaihtokirjoissa oli luovutettujen osakkeiden vaihto-arvoksi
sovittu sama markkamääräinen arvo kultakin osakkeelta.
Verotoimisto oli saattanut A:n tietoon, että se tulee katsomaan
varainsiirtoveron laskentaperusteeksi luovutetun omaisuuden
käypänä arvona pitämänsä arvon, joka oli kunkin osakkeen osalta
korkeampi kuin vaihtokirjassa sovittu arvo.
A oli tuon mukaisesti oma-aloitteisesti maksanut lisää varainsiirtoveroa.
Verovirasto hylkäsi A:n hakemuksen lisää suoritetun varainsiirtoveron
ja veronlisäyksen palauttamiseksi.
Hallinto-oikeus katsoi, että koska osakkeen vaihtoarvo oli merkitty
vaihtokirjoihin, tuota arvoa pidetään varainsiirtoveroa vaihtojen
johdosta määrättäessä veron laskemisen perusteena. Osakkeen
arvoa ei siten voida varainsiirtoverotuksessa arvioida
vaihtokirjoihin merkittyä suuremmaksi, vaan vero on ollut
suoritettava vaihtokirjoissa ilmoitetusta arvosta. Hallinto-oikeus
kumosi veroviraston päätöksen ja määräsi A:lle palautettavaksi
hänen lisää maksamansa varainsiirtoveron ja veronlisäyksen.
VarainsiirtoveroL 15 § 1 mom
VarainsiirtoveroL 15 § 2 mom
VarainsiirtoveroL 20 § 1 mom

KHO:n päätös 24.4.2002 taltionumero 972. Valituslupahakemus hylätään.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.