Turun HAO 30.11.2001 01/0644/3

Taksien ajovuorojärjestys - Vuosilomalista - Enemmistöä edustava yhteisö - Tilausliikenteen rajoittaminen - Asianosaisen kuuleminen

Oikeuskysymyksenä asiassa oli muun ohessa se, voiko
asemapaikan poliisi vuosilomalistalla rajoittaa taksiluvan
haltijoiden oikeutta tilausliikenteen harjoittamiseen ja onko
asianosaisen kuulemisessa tapahtunut virhe.
Poliisilaitos oli vahvistanut Turun ja Kaarinan asemapaikka-alueen
taksien ajovuorojärjestyksen ja vuosilomalistan sellaisen
yhteisön esityksestä, johon asiakirjojen mukaan enemmistö
alueen takseista kuului. Lomakäytännöstä oli päätetty tuon
yhteisön yhtiökokouksessa. Kun otettiin huomioon, että taksien
vuosilomalistaa oli pidettävä osana ajovuorojärjestystä,
vuosilomalistankin oli katsottava tulleen vahvistetuksi
luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain 13 §:n
3 momentin edellyttämällä tavalla. Kun otettiin lisäksi huomioon
vuosilomalistan ja ajovuorojärjestyksen tarkoitus toiminta-alueen
taksien saatavuuden ja yritystoiminnan tarkoituksenmukaisuuden
sekä taloudellisten edellytysten turvaajana, hallinto-oikeus
katsoi, että asemapaikan poliisi on voinut vuosilomalistalla
ja varsinaisella ajovuorojärjestyksellä rajoittaa valittajan
oikeutta harjoittaa tilausliikennettä.
Asianosaisen kuulemisen osalta hallinto-oikeus katsoi, että
luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain 13
§:n 3 momentin säännöksellä on ollut tarkoitus poiketa
hallintomenettelylain 15 §:ssä säädetystä kuulemisesta siten,
että taksiluvan haltijoiden enemmistön esityksellä
ajovuorojärjestyksen ja siihen liittyvän vuosilomalistan
vahvistamisesta asianosaisen kuulemisvaihe on täytetty. Kaikkien
taksiluvan haltijoiden kuulemista erikseen esityksestä ei
tarvittu.
PL 18 § 1 mom
HallintomenettelyL 2 §
HallintomenettelyL 15 §
L luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä 13 § 3 mom
OYL 9 luku 1 §

KHO:n päätös 16.5.2003 taltionumero 1190.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.