Helsingin HAO 21.11.2001 01/0866/3

Elinkeinotulon verottaminen - Myyntivoitto - Omat osakkeet - Pääomansijoitus

A Oy oli myynyt tilikaudella 1.11.1996 - 31.10.1997 omia
osakkeitaan voitollisesti. A Oy oli saanut osakkeet B Oy:n
sulautuessa A Oy:öön. A Oy oli velvollinen luopumaan sille
fuusiossa tulleista omista osakkeistan osakeyhtiölain
1.9.1997 voimaan tulleen muutoksen (145/1997) siirtymäsäännöksen
kohdan 28 nojalla.

Hallinto-oikeus katsoi, että yhtiön omien osakkeiden myynnistä
saatu voitto, joka oli edellä mainitun osakeyhtiölain
muutoksen jälkeen lain 12 luvun 3 a §:n nojalla siirrettävä
ylikurssirahastoon, ei ollut elinkeinotulon verotttamisesta
annetun lain 6 §:n 2 kohdassa tarkoitettu verovapaa pääomansijoitus
vaan sanotun lain 4 §:n mukaista veronalaista elinkeinotuloa.

Esittelijän eriävä mielipide.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 4 §
Laki elinkeinotulon verottamisesta 5 § 1 kohta
Laki elinkeinotulon verottamisesta 6 § 1 mom 2 kohta

KHO:n päätös 22.4.2003 taltionumero 975. Päätöksen lopputulosta
ei muuteta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.