Hämeenlinnan HAO 3.12.2001 01/0639/2

Maankäyttö- ja rakentaminen - Poikkeamispäätös - Toimivalta - Yleiskaava - Erityinen määräys

Oikeuskysymyksenä oli, kuuluiko poikkeamispäätöksen tekeminen ympäristökeskuksen toimivaltaan, kun hakemus koski lomarakennuksen rakentamista ennen 1.1.1997 vahvistetun rantayleiskaavan MU-alueelle, jota koskevan yleiskaavamääräyksen mukaan MU-alueilta oli 100 metrin syvyisellä vyöhykkeellä oleva, muuhun kuin maa- ja metsätalouden harjoittamiseen liittyvä rakennusoikeus siirretty RA- ja AP-alueille.

Ympäristökeskus hylkäsi poikkeamishakemuksen. Hallinto-oikeus kumosi ja poisti ympäristökeskuksen päätöksen ja siirsi asian kunnan käsiteltäväksi.

Edellä selostettu yleiskaavamääräys oli yleiskaavaan rakennuslain 31 §:n 1 momentin nojalla otettu erityinen määräys, joka on nykyisin voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 43 §:n 2 momentissa tarkoitettuna määräyksenä.

Rantayleiskaavan laatimisvaiheessa oli tehty emätilaperiaatteeseen pohjautuva maanomistajakohtainen rakennusoikeusselvitys. Rantarakennusoikeus oli kaavassa jaettu tiloille kaavaselostuksessa tarkemmin selvitettyjen mitoitusperusteiden mukaisesti. Kaavamääräyksin oli varmistettu rakentamattomiksi tarkoitettujen alueiden säilyminen sellaisina.

Kysymyksessä oli sellainen maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n 1 momentissa tarkoitettu oikeusvaikutteinen yleiskaava, jossa on kysymyksessä olevan alueen osalta eritysesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteella. Toimivalta poikkeuksen myöntämiseen kuului kunnalle.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 43 § 2 mom
Maankäyttö- ja rakennuslaki 72 § 2 mom
Maankäyttö- ja rakennuslaki 171 § 1 mom
Maankäyttö- ja rakennuslaki 171 § 2 mom
Maankäyttö- ja rakennuslaki 211 §
Rakennuslaki 123 b § 1 mom (20.12.1996/1097)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.