Hämeenlinnan HAO 23.11.2001 01/0623/2

Rakennusasia,Rakennuslupa,Tonttiliittymä,Liikenneturvallisuus,

KHO on muuttanut hallinto-oikeuden päätöstä. KHO:n päätöksen viitetiedot näkyvät ennakkotapauksen lopussa.

Rakennuslautakunta oli myöntänyt yhtiölle rakennusluvan kahden rivitalon ja jätekatoksen rakentamiseen. Kadun toisella puolella olevan rakennuspaikan omistaja vaati lautakunnan päätöksen kumoamista muun muassa sillä perusteella, että tontin liikennejärjestelyt eivät täytä liikenneturvallisuudelle asetettuja vaatimuksia.

Rakennuspaikka sijaitsi asemakaava-alueella. Kaavassa ei oltu määrätty tonttiliittymän likimääräistä sijaintia eikä siinä myöskään oltu mitenkään rajoitettu liittymän järjestämistä. Asemapiirroksen mukaan tonttiliittymä oli tarkoitus rakentaa rakennuspaikan itäpuolella olevan kadun sisäkaarteeseen sen kanssa risteävän toisen kadun kohdalle.

Hallinto-oikeus totesi, että asemakaavan sisältövaatimuksia koskeva maankäyttö- ja rakennuslain 54 § edellyttää, että kaava on laadittu siten, että luodaan edellytykset turvalliselle elinympäristölle ja liikenteen järjestämiselle. Asiallisesti vastaavat vaatimukset sisältyivät myös aikaisempaan rakennuslain 34 §:ään. Näiden kaavan luomien edellytysten toteutuminen on varmistettava rakennuslupaa myönnettäessä.

Vilkasliikenteisen kadun kaarteessa ja risteysalueella sijaitseva tonttiliittymä ei täyttänyt maankäyttö- ja rakennuslaissa liikenteen järjestämiselle ja turvallisuudelle asetettuja vaatimuksia. Asemapiirroksen ja muun karttaselvityksen perusteella tonttiliittymä oli sijoitettavissa tontin alueella myös muualle kuin asemapiirroksessa osoitettuun paikkaan. Rakennuslupa oli näin ollen tonttiliittymän paikan osalta lainvastainen.

Hallinto-oikeus kumosi rakennuslautakunnan päätöksen ja palautti asian sille uudelleen käsiteltäväksi.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 54 § 2 mom
Maankäyttö- ja rakennuslaki 134 § 1 mom
Maankäyttö- ja rakennuslaki 135 § 1 mom 1 ja 2 kohta
Rakennuslaki 34 § 1 mom

KHO:n päätös 10.10.2002 taltionumero 02/2468. Päätöstä muutetaan.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.