Uudenmaan LO 12.11.1998 694/2

Yhteydenpidon rajoittaminen - Yksityisen lastenkodin johtaja - Toimivalta - Oikeudenmukainen oikeudenkäynti

Lasten oikeutta tavata vanhempiaan oli rajoitettu yksityisen
lastenkodin johtajan päätöksillä, viranhaltijan päätöksillä
ja lautakunnan jaoston päätöksellä. Isä valitti lääninoikeuteen
ja vaati päätöksien kumoamista.
Lääninoikeus katsoi, että myös yksityisen lastenkodin johtaja
voi lastensuojelulain 25 §:n nojalla rajoittaa sijaishuollossa
olevan lapsen oikeutta tavata vanhempiaan tai
muita hänelle läheisiä henkilöitä sekä pitää heihin yhteyttä.
Muutoksenhausta yksityisen lastenkodin johtajan päätökseen
ei ole hallintolainkäyttölain 10 §:ssä tarkoitetulla
tavalla säädetty erikseen. Kun päätös koski henkilön oikeuksia
sellaisella tavalla, että asian saattaminen riippumattoman
tuomioistuimen käsiteltäväksi oli asian luonteesta
johtuen ja huomioon ottaen Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen
6 (1) artiklan ja hallitusmuodon 16 §:n säännökset
välttämätöntä ja kun oikeutta valittaa yksityisen lastensuojelulaitoksen
johtajan päätöksestä ei voitu asettaa
kunnan ja valtion ylläpitämien laitosten johtajien päätöksiin
nähden eri asemaan, lääninoikeus otti yksityisen lastenkodin
johtajan päätöksestä tehdyn valituksen käsiteltä-
väkseen.
LastensuojeluL 15 §
Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimus 6 (1) artikla
HM 16 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.