Hämeen LO 17.11.1998 637/3

Liikennelupa - Tavaraliikenne - Tulkintavaikutus - Vastaavuusperiaate - Direktiivin soveltaminen viran puolesta

Lääninhallitus hylkäsi yhtiön hakemuksen saada kotimaan tavaraliikennelupa kolmelle kuorma-autolle, koska yhtiön liikenteestä vastaavaksi henkilöksi ilmoittamalla henkilöllä oli paljon velkaa. Lääninoikeus kumosi lääninhallituksen päätöksen ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi.

Päätöksessään lääninoikeus sovelsi tavaraliikennelain ja -asetuksen lisäksi myös Euroopan unionin neuvoston direktiivin maanteiden kansallisen ja kansainvälisen tavara- ja henkilöliikenteen harjoittajien ammattiinpääsystä 29.4.1996 säännöksiä, vaikka yhtiö ei ollut osannut direktiiviin suoraan vedota.

Lääninoikeus katsoi, että lääninhallitus ei ole voinut, kun otetaan huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimus ja edellä mainitun direktiivin säännökset, mainitsemallaan perusteella, huolimatta tavaraliikennelain ja -asetuksen sanamuodon vakiintuneessa hallintokäytännössä saamasta tulkinnasta ja hallituksen esityksen 79/94 sisällöstä, hylätä yhtiön hakemusta.

Eerola - Mylly - Saarinen, EU-oikeuden perusteet ss. 126-129
Mäenpää, Eurooppalainen hallinto-oikeus ss. 76-77

KHO:n päätös 15.6.1999 taltionumero 1586. Asiamiehen valitus myöhästyi ja KHO jätti
valituksen tutkimatta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.