Hämeen LO 24.11.1998 544/2

Elinkeinotulo - Negatiivinen oma pääoma - Velkojen korkojen vähennyskelpoisuus - Yksityisotto

Kommandiittiyhtiön nimiin oli vuonna 1989 ostettu Espanjassa sijaitseva lomahuoneisto, jonka hankinta oli rahoitettu 360 000 markan suuruisella lainalla. Huoneistoa ei oltu lääninoikeuden verovuotta 1990 koskevassa päätöksessä hyväksytty yhtiön käyttöomaisuudeksi eikä asunnon vuokraustoimintaa liiketulolähteeseen kuuluvaksi. Tämän vuoksi huoneiston vuokratulojen oli katsottu olleen yhtiön henkilökohtaista tuloa ja toimintaan liittyneen velan koron vähennyskelvoton liiketulolähteestä.

Tilikauden 1.10.1991 - 30.9.1992 aikana huoneisto oli siirretty yksityisottona yhtiön vastuunalaiselle yhtiömiehelle 250 000 markan arvosta. Verotuksessa velka korkoineen oli kohdistettu edelleen verovuosina 1993 ja 1994 yhtiön henkilökohtaiseen tulolähteeseen, josta yhtiöllä ei ollut näinä vuosina tuloa. Näin ollen yhtiö ei ollut saanut vähentää korkoja osaksikaan kyseisissä verotuksissa.

Oikaisulautakunta hylkäsi verovelvollisen vaatimuksen verotuksen toimittamisesta elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 18 §:n 2 momentin mukaisesti verovuosina 1993 ja 1994, koska yhtiön ottamaa velkaa ei lueta elinkeinotoiminnan tulolähteeseen.

Lääninoikeus katsoi, että huoneiston siirryttyä vastuunalaisen yhtiömiehen omistukseen velka kohdistui yhtiön kannalta tarkasteltuna yksityisottona otettuun yhtiön omaisuuteen. Yhtiömiehen yksityisotto ei liittynyt kommandiittiyhtiön harjoittamaan liiketoimintaan, jolloin siihen kohdistuvan velan vähennyskelvottomat korkomenot tulee ottaa huomioon elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 18 §:n 2 momentissa säädetyn kaavamaisen laskentatavan mukaisesti, eikä jättää kokonaan vähentämättä, kuten verotuksissa oli menetelty.

Äänestys 2-1.

Äänestyslausunto: Yhtiöllä ei oman pääoman vajauksesta riippumatta ollut oikeutta vähentää elinkeinotulostaan huoneiston hankintaan otetun lainan korkoja. Kun yhtiöllä ei ollut vuodelta 1993 ja 1994 toimitetuissa verotuksissa tuloa henkilökohtaisesta tulolähteestä, ei yhtiö saa vähentää korkoja kyseisissä verotuksissa lainkaan.

ElinkVL 18 §

Kts. HE 203/1992 vp s. 14, 15 ja 21

Vrt. KHO:n päätös 9.10.1996 taltionumero 3160

Ikkala, Andersson, Nuorvala: Uusi elinkeinoverolainsäädäntö 1993 s. 279
Mattila: Negatiivisesta omasta pääomasta henkilöyhtiössä, Verotus 1993 s. 85

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.