Vesiylioikeus 20.11.1997 140/1997

Korvausvelvollisuus - Toimenpiteen muuttaminen rahakorvaukseksi - Olosuhteiden muuttuminen - Korvauksen määrä - Arviointiajankohta

Vesistön säännöstelijälle asetettu lainvoimainen velvoite virkistyskäyttöuoman
tekemiseen ja kunnossapitämiseen voitiin
velvoitetun hakemuksesta muuttaa rahakorvaukseksi, kun haitan
kärsijä (A) oli ilmoittanut, ettei hän hyväksy uoman kaivamista
ja oli kieltäytynyt osoittamasta päätöksessä määrätyllä
tavalla uoman paikkaa.

Korvauksen perusteena tutkittiin ainoastaan se rehevöitymisestä
aiheutunut A:n tilan virkistyskäytön vaikeutuminen, jonka
ehkäisemiseksi velvoite oli määrätty. Korvausta ei voitu määrätä
toimenpiteistä aiheutuvien kustannusten mukaan, kuten VEO
oli tehnyt. Kun korvauskysymystä oli arvioitava velvoitepäätöksen
antamisajankohdan tilanteen mukaan ja kun A, joka yksin
haki muutosta vesioikeuden päätökseen, oli aikanaan vaatinut
8.000 markan korvausta vesillepääsyn vaikeutumisesta ja rannan
rehevöitymisestä, VYO katsoi, ettei A:n menetys ollut VEO:n
määräämää 15.000 markan korvausta suurempi.
VesiL 2 luku 28 ) 1 mom

Lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.