Uudenmaan LO 11.12.1997 1040/5

Ympäristölupamenettely - Rakennuslupa - Naapuruussuhde - Sähkömagneettinen immissio

Ympäristölautakunta oli myöntänyt ympäristöluvan sähköradan
muuntamolle, jolle oli aiemmin lainvoimaisella päätöksellä
myönnetty rakennuslain mukainen rakennuslupa. Lääninoikeus
katsoi, että muuntamon ympäristölupaan tuli sisällyttää
eräistä naapuruussuhteista annetun lain 18 §:ssä tarkoitettu
sijoitusratkaisu. Muu ympäristölupamenettelylain 2 §:ssä
tarkoitettu lupa ei ollut hankkeen toteuttamiseksi tarpeen.
Ympäristölupamenettelylain 2 §:n 3 momentin mukaan ympäristöluvan
myöntämistä koskeva asia käsitellään rakennuslainsäädännön
mukaisessa lupamenettelyssä silloin, kun ympäristölupaan
sisältyy ainoastaan eräistä naapuruussuhteista annetun
lain 18 §:ssä tarkoitettu sijoitusratkaisu. Kun hankkeelle
kuitenkin jo oli lainvoimaisella päätöksellä myönnetty
rakennuslupa, ei hankkeen tarvitsemaa ympäristölupaa
enää voitu käsitellä ympäristölupamenettelylain 2 §:n 3 momentin
edellyttämällä tavalla rakennuslain mukaisessa lupamenettelyssä,
vaan asiassa oli noudatettava ympäristölupamenettelylain
säännöksiä.
Muuntamon naapurissa kiinteistön omistava muutoksenhakija
oli viitannut siihen, että muuntamon toiminnasta aiheutui
sähkömagneettisia häiriöitä puhelinliikenteelle ja televisiokuvaan.
Säännökset sähkölaitteille ja -laitteistoille
asetettavista vaatimuksista, laitteiden ja -laitteistojen
tarkastuksista sekä valvonnallisista toimenpiteistä muun
muassa sähkömagneettisten häiriöiden poistamiseksi sisältyivät
päätöstä tehtäessä sähkölakiin (319/79), jonka oli
sittemmin korvannut sähköturvallisuuslaki (410/96). Sähkömagneettisista
häiriöistä aiheutuvaa haittaa ei ollut pidettävä
eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:ssä
tarkoitettuna rasituksena. Muuntamon ympäristölupaa koskevalla
päätöksellä ei voitu ratkaista kysymystä tällaisen
haitan poistamisesta tai rajoittamisesta.
YmpäristölupamenttelyL_2_§
L_eräistä_naapuruussuhteista_17_§ L_eräistä_naapuruussuhteista_18_§
SähköL (319/79)
SähköturvallisuusL (410/96)
KHO:n päätös A:3.11.1998 T:2407 : Ei muutosta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.