Turun ja Porin LO 28.11.1997 504/2

Sosiaalihuolto - Laitoshuollon kustannukset - Hoitomaksujen korvaaminen - Korvaus toiselta kunnalta - Kotikunta - Hallintoriita

Henkilö X on asunut A:n kunnassa. A:n kunta on järjestänyt
hänelle vanhainkotipaikan. X on kieltäytynyt vastaanottamasta
tarjottua vanhainkotipaikkaa. X on muuttanut tyttärensä
luo B:n kuntaan ja on muuttaessaan ilmoittanut, että
hän haluaa jäädä asumaan B:n kuntaan. X on kieltäytynyt
palaamasta A:n kuntaan.
B:n kunta on järjestänyt X:lle vanhainkotipaikan B:n kunnassa.
B:n kunta on vaatinut A:n kunnan velvoittamista korvaamaan
B:n kunnalle tämän X:lle järjestämän laitoshuollon
kustannukset, koska X on ollut laitoshuollon tarpeessa jo
silloin, kun hän muutti A:n kunnasta B:n kuntaan ja koska X
ei ole B:n kunnan asukas.
A:n kunta ei ole sijoittanut X:ää B:n kuntaan hoidettavaksi
tai huollettavaksi. X on tyttärensä avustamana itse päättänyt
siirtymisestään tyttärensä asuinpaikkakunnalle B:n kuntaan.
X:n asuminen B:n kunnassa ei siten johdu sellaisista pääasiallisesti
hoidollisista tai huollollisista syistä, joiden
perusteella A:n kunta olisi säilynyt hänen kotikuntanaan.
B:n kunta on X:n kotikunta. B:n kunta on kotikuntana velvollinen
järjestämään X:n laitoshoidon ja vastaamaan sen kustannuksista.
Vanhusten laitoshuollon järjestämis- ja kustannusvastuuta
arvioitaessa ei ole merkitystä sillä, että laitoshuollon
tarve on ollut olemassa jo X:n asuessa A:n kunnassa.
Tämän vuoksi lääninoikeus hylkäsi B:n kunnan hake-
muksen.
SosiaalihuoltoL 13 § 1 mom 1 kohta
SosiaalihuoltoL 14 §
SosiaalihuoltoL 17 § 1 mom 5 kohta
SosiaalihuoltoL 42 §
KotikuntaL 2 §
KotikuntaL 3 § 2 kohta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.