Pohjois-Karjalan LO 25.2.1997 101

Kunnallisasia - Järjestyssääntö - Alkoholin nauttiminen - Aatteellinen ja uskonnollinen toiminta - Yleinen järjestys ja turvallisuus - Kotirauha - Uskonnon vapaus - Omantunnon vapaus - Sananvapaus

Valtuusto oli hyväksynyt 27.5.1996 kaupungille kuntalain
7 §:ssä tarkoitetun järjestyssäännön. Sen yhdessä kohdassa
kielletään päihdyttävän tai muun huumaavan aineen nauttiminen
yleisellä paikalla. Kuitenkin poliisi voi erityisestä
syystä sallia alkoholijuomien nauttimisen tällaisella paikalla.
Toisessa järjestyssäännön kohdassa kielletään aatteellisen
tai uskonnollisen toiminnan harjoittaminen asunnosta
asuntoon pyrkien.
Valituskirjelmässä katsottiin, että päihdyttävien aineiden
nauttimiskielto on alkoholilain vastainen ja poikkeaa EU-säädöksistä,
ja vaadittiin tuon kohdan poistamista järjestyssäännöstä.
Lääninoikeus lausui, että alkoholilaissa ei
ole yleistä kieltoa nauttia alkoholijuomaa yleisellä paikalla.
Alkoholilaissa ei kuitenkaan ole tarkoitettu säätää
tyhjentävästi niistä rajoituksista, joita alkoholin käytölle
voidaan asettaa. Hyväksyessään järjestyssäännön ko. määräyksen
valtuuston on katsottava harkinneen sen ko. kaupungin
oloissa tarpeelliseksi yleisen järjestyksen ja turvallisuuden
ylläpitämistä varten. Kun määräystä ei voitu pitää
myöskään eurooppaoikeuden vastaisena, se ei ollut lainvastainen.
Näin ollen lääninoikeus hylkäsi valituksen tämän
osan.
Valituskirjelmässä katsottiin myös, että aatteellisen ja
uskonnollisen toiminnan harjoittamisen kielto ovelta ovelle
pyrkien on perustuslain vastainen, koska laki takaa ihmisille
aatteellisen ja uskonnollisen vapauden, ja kielto
hankaloittaa seurakuntien toimintaa. Kirjelmässä vaadittiin
tuon kohdan poistamista järjestyssäännöstä. Lääninoikeus
lausui, että ko. järjestyssäännön määräys merkitsee rajoitusta
vain menettelytapoihin vakaumuksen ja mielipiteiden
ilmaisemisessa. Sillä on kielletty toiminta, jossa pyritään
ilman asunnonhaltijan etukäteistä suostumusta ja ennalta
ilmoittamatta useassa tapauksessa ennalta tuntemattomien
henkilöiden asuntoihin. Määräys on luvussa, jonka otsikkona
on "Järjestys yksityisillä alueilla", ja pykälän otsikkona
on "Häiritsevä toiminta". Kiellon tarkoituksena on turvata
jokaisen henkilökohtaista turvallisuutta sekä kotirauhaa,
jotka myös on suojattu Suomen Hallitusmuodossa. Valtuusto
on harkinnut määräyksen ko. kaupungin oloissa tarpeelliseksi.
Lääninoikeus katsoi, ettei määräyksellä rajoiteta perustuslain
vastaisesti uskonnon ja omantunnon vapautta eikä
sananvapautta. Näin ollen valituksen tuokin kohta hylät-
tiin.
KuntaL 7 §
HM 6 §
HM 8 §
HM 9 §
HM 10 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.