Uudenmaan LO 19.12.1996 892/2

Ajokielto - Rangaistus kuljettajana

Poliisilaitos oli määrännyt A:n tieliikennelain 75 §:n
2 momentin 5 kohdan perusteella ajokieltoon, koska hän oli
vuoden kuluessa kolmasti syyllistynyt tieliikennelain nojalla
rangaistavaan tekoon. Yksi rangaistuksista oli tuomittu
tieliikennelain 85 §:n nojalla siitä, että A oli
työnantajana luovuttanut katsastamattoman auton työntekijänsä
käyttöön.
Aikaisemmin voimassa olleen tieliikennelain 76 §:n
(267/81) mukaan ajokortin peruuttaminen vastaavasta syystä
oli mahdollista vain ajoneuvoa kuljetettaessa tehtyjen
liikennerikkomusten perusteella. Hallituksen esityksessä
tieliikennelain muuttamiseksi (HE 8/1990 vp) on tieliikennelain
75 §:n 2 momentin 5 kohdan osalta todettu, että
ajokieltoon määräämisen tavoitteena on estää henkilön
osallistuminen liikenteeseen ajoneuvon kuljettajana silloin,
kun hänellä ei voida katsoa olevan edellytyksiä siihen
joko liikenteessä esiintyvän vaarallisuutensa tähden
hänen syyllistyttyään liikennerikkomuksiin tai puuttuvien
ajokortin saamisedellytysten vuoksi. Ei hallituksen esityksestä
eikä muistakaan seikoista käy ilmi, että tieliikennelain
75 §:n 2 momentin 5 kohta olisi ollut tarkoitus
ulottaa koskemaan myös muita kuin ajoneuvoa kuljetettaessa
tehtyjä tekoja.
Koska A ei luovuttaessaan työnantajana katsastamattoman
auton työntekijänsä käyttöön ollut syyllistynyt tieliikennelain
85 §:n nojalla rangaistavaan tekoon ajoneuvon kuljettajana,
ei tämä rikkomusta ollut luettava tieliikennelain
75 §:n 2 momentin 5 kohdassa tarkoitetuksi teoksi.
Lääninoikeus kumosi poliisilaitoksen päätöksen, koska ajokieltoon
määräämiselle ei ollut edellytyksiä.
TieliikenneL 75 § 2 mom 5 kohta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.