Keski-Suomen LO 12.12.1996 698

Verotusmenettely - Verotuksen muuttaminen muutoksenhaun johdosta - Lainvoima - Uudelleen toimitettu verotus

Oikeuskysymyksenä oli, voitiinko verotukseen tehdä verotuksen oikaisulautakunnan päätöksen edellyttämät muutokset jo ennen kuin verotuksen oikaisulautakunnan päätös oli tullut lainvoimaiseksi.

Verotuksen oikaisulautakunta oli hyväksynyt veroasiamiehen vaatimuksen ja katsonut, että verovelvollinen oli harjoittanut maatalouden sijasta elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukaan verotettavaa toimintaa. Lääninverovirasto oli toimittanut verotuksen edellä mainitun verotuksen oikaisulautakunnan päätöksen perusteella uudelleen. Verovelvollinen oli hakiessaan lääninoikeudelta muutosta verotuksen oikaisulautakunnan päätökseen esittänyt väitteen, ettei uudelleenverotusta olisi tullut toimittaa ennen kuin tulolähdekysymys on lainvoimaisella päätöksellä ratkaistu.

Verotusmenettelystä annetun lain 76 §:n 4 momentin mukaan lääninverovirasto muuttaa verotusta ja perii maksamattoman veron korkoseuraamuksineen, jos veroa on muutoksenhaun johdosta annetun päätöksen perusteella korotettava. Saman lain 50 §:n 2 momentin mukaan jäännösvero on maksettava, vaikka verotukseen haettaisiin muutosta. Edelleen on saman lain 67 §:ssä säädetty, että verovelvollisen muutoksenhakuaika on viisi vuotta verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta lukien.

Lääninoikeus katsoi edellä mainituista säännöksistä seuraavan, että verotuksen oikaisulautakunnan päätöksen perusteella uudelleen toimitettava verotus on toimitettava ja maksamaton vero perittävä, vaikka oikaisulautakunnan päätökseen olisi haettu muutosta tai edellä mainitun lain 67 §:ssä säädetty muutoksenhakuaika ei olisi vielä kulunut.

Verovuosi 1994.

L verotusmenettelystä 50 § 2 mom
L verotusmenettelystä 67 §
L verotusmenettelystä 76 § 4 mom

KHO:n päätös 6.3.1998 taltionumero 343. Valituslupahakemus hylätty.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.