Vesiylioikeus 19.12.1995 201/1995

Selvitysmenettely - Asianosaisen kuuleminen

VEO oli määrännyt myllypadon hoitamista varten annettavia selventäviä
määräyksiä koskevan, KHO:sta palautetun asian selvitysmenettelyyn,
jossa ei ollut kuultu asianosaisia. Selvitysmiehen
lausunnon saatuaan VEO oli ratkaissut asian kuulematta
asianosaisia lausunnon johdosta.

VYO katsoi, että VEO:n olisi vesilain 16 luvun 25 §:n 1 momentista
ilmenevän periaatteen mukaisesti tullut varata asianosaisille
tilaisuus lausua käsityksensä selvitysmenettelyn
lausunnon johdosta. Selvitysmenettelyssä oli hankittu patoa
koskevia vanhoja asiakirjoja, tehty maastohavaintoja ja tarkistusvaikutuksia
sekä suoritettu maastotarkastuksia sekä
VEO:n määräyksen mukaisesti annettu lausunto selventävien määräysten
tarpeesta, sisällöstä ja perusteluista KHO:n palautuspäätöksen
perustelujen pohjalta. Ottaen huomioon selvitettävien
kysymysten laadun ja selvitysmenettelyn merkityksen asian
ratkaisulle VEO ei ollut voinut pitää ilmeisen tarpeettomana
tilaisuuden varaamista asianosaisille käsityksensä lausumiseen
selvitysmenettelyssä saadusta selvityksestä ja annetusta lausunnosta.

Asianosaisille oli kuitenkin annettu tieto VEO:n päätöksestä
ja he olivat voineet valittamalla valvoa puhevaltansa ja lausua
käsityksensä selvitysmenettelyn lausunnosta. Koska VYO:lle
tehtyjen valitusten perusteella menettelyvirhe ei ollut ilmeisesti
vaikuttanut VEO:n päätöksen lopputulokseen, VYO otti
asian välittömästi ratkaistavakseen sitä VEO:lle palauttamatta.
VesiL 16 luku 25 § 1 mom

KHO:n päätös T:2846, A:10.11.1997: Ei valituslupaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.