Vesiylioikeus 5.4.1995 62/1995

Edellyttämättömän vahingon korvaaminen - Menettely - Asioiden yhteenkuuluvuus - Asioiden yhdistäminen - Hakemusasia vai riita-asia

Kaatopaikan suoto- ja valumavesien johtamista koskevassa jatkolupa-asiassa
VEO oli tehnyt seuraavat käsittelyratkaisut:
1) VEO oli vesilain 11 luvun 8 §:n 2 momentin nojalla erottanut
erillisenä riita-asiana käsiteltäväksi ne toimenpide- ja korvausvaatimukset,
jotka koskivat luvan määräyksistä poiketen
aiheutettuja, pintavirtauksen seurauksena syntyneitä vahinkoja.
2) Toimenpide- ja korvausvaatimukset, jotka perustuivat
ennen käsiteltävänä olevaa jatkolupaa tapahtuneeksi väitettyyn
pohjaveden pilaantumiseen ja sen seurauksena läheisen järven
pilaantumiseen, VEO oli käsitellyt tässä jatkolupa-asiassa
vesilain 11 luvun 8 §:n 3 momentin nojalla, mutta käsitellyt
näistä kuitenkin vaatimukset siltä osin, kuin ne perustuivat
väitettyyn ylitäyttöön ja kaatopaikan hoidon laiminlyöntiin,
riita-asiana. VEO oli hylännyt kaikki 2) kohdan vaatimukset.

VYO totesi, että aikaisempia lupia myönnettäessä ei ollut
edellytetty, että jätevesiä pääsee kulkeutumaan edellä 2) kohdassa
tarkoitetun järven suuntaan. Tähän liittyvät korvausvaatimukset
käsitellään vesilain 11 luvun 8 §:n 3 momentin ja 14
luvun 7 §:n 2 momentin nojalla hakemusasioina. Ensinmainitun
lainkohdan mukaan hakemukseen voidaan sisällyttää ja sen yhteydessä
käsitellä vaatimus, joka tarkoittaa samalla toimenpiteellä
luvasta poiketen aiheutetun vahingon korvaamista. Näin
ollen VEO:n olisi käsittelyjärjestyksen osalta tullut tutkia
aikaisempia lupia koskevat vaatimukset yhtenä hakemusasiana
eikä osaakaan vaatimuksista riita-asiana, huolimatta aineellisoikeudellisiin
kysymyksiin sovellettavan lainsäädännön mahdollisesta
erilaisuudesta.

Vesioikeuden riita-asiana käsiteltäväksi erottamia, luvasta
poiketen aiheutettuja vahinkoja ei tässä tapauksessa ollut
mahdollista luotettavasti erotella vesioikeuden tutkimasta
vahingosta eikä selvittää erikseen. Sen vuoksi ja kun asia
mainitun järven suunnassa aikaisemmista luvista aiheutuneiden
ja jatkoluvasta aiheutuvien vahinkojen osalta palautettiin
vesioikeudelle uudelleen käsiteltäväksi, vesiylioikeus viran
puolesta kumosi erottamista koskevan käsittelyratkaisun.
(VEO:sta saadun tiedon mukaan riita-asioiden käsittely odotti
VYO:n ratkaisua.) VYO määräsi asian käsiteltäväksi yhtenä
kokonaisuutena hakemusasiana, johon tuli yhdistää myös VEO:n
riita-asiaksi erottamat vaatimukset.

Asiaratkaisusta ja palautusperusteluista eri lyhenne.
VesiL 11 luku 8 § 2 mom
VesiL 11 luku 8 § 3 mom
VesiL 14 luku 7 § 2 mom

Lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.