Uudenmaan LO 12.12.1995 1557/2

Passi - Passin peruuttaminen - Perusoikeudet - Perustuslaki

Poliisilaitos oli passilain 9 §:n 1 momentin 1 ja 4 kohdan,
10 §:n, 14 §:n 2 momentin 3 kohdan ja 15 §:n nojalla peruuttanut
A:n passin toistaiseksi, koska passin antamisen
jälkeen oli tullut esiin seikkoja, jotka passin antamista
harkittaessa olisivat ilmeisesti johtaneet passin epäämiseen,
sillä oli perusteltua syytä odottaa, että A matkustaisi
ulkomaille välttääkseen rangaistusta ja jatkaakseen
rikollista toimintaa.
Hallitusmuodon 7 §:n 2 momentin mukaan jokaisella on oikeus
lähteä maasta. Tähän oikeuteen voidaan lailla säätää välttämättömiä
rajoituksia oikeudenkäynnin tai rangaistuksen
täytäntöönpanon varmistamiseksi taikka maanpuolustusvelvollisuuden
täyttämisen turvaamiseksi.
Passilain 14 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaan passi voidaan
peruuttaa toistaiseksi, jos sen antamisen jälkeen on tullut
esiin seikkoja, jotka passin antamista harkittaessa ilmeisesti
johtaisivat passilain 9 §:n nojalla passin epäämiseen.
Harkittaessa passin peruuttamista passilain 14 §:n 2 momentin
3 kohdan nojalla on otettava huomioon myös hallitusmuodon
7 §:n 2 momentissa säädetyt maasta lähtemisen rajoitukset.
Hallitusmuodon edellä mainittu säännös huomioon ottaen
passia ei voitu peruuttaa sillä perusteella, että A:n voitiin
perustellusti odottaa passia hyväksi käyttäen tekevän
rikoksen.
Hallitusmuoto 7 § 2 mom
PassiL 9 § 1 mom 4 kohta
PassiL 14 § 2 mom 3 kohta
KHO:n päätös A:19.11.1996 T:3592 : Ei muutosta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.