Uudenmaan LO 21.11.1995 1458/2

Kunnallisasia - Verosta vapauttaminen - Oikaisuvaatimus - Valituskielto - Asian siirtäminen - Oikaisuvaatimusohjeet

Oikeuskysymyksenä asiassa oli sen ratkaiseminen, voitiinko
verosta vapauttamista koskevasta päätöksestä tehdä kuntalain
mukainen oikaisuvaatimus.
Kaupunginjohtajan päätöksessä, jolla oli hylätty kiinteistöverosta
vapauttamista koskeva hakemus, oli ilmoitettu verotuslain
125 §:n 6 momentin mukaisesta valituskiellosta.
Päätökseen ei ollut liitetty ohjeita oikaisuvaatimuksen tekemiseksi.
Lääninoikeus ei tutkinut valitusta, vaan siirsi asian kaupunginhallitukselle
oikaisuvaatimuksena käsiteltäväksi.
Lääninoikeus totesi perusteluissaan, että koska mainittu
valituskielto ei estänyt kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen
tekemistä kaupunginjohtajan päätöksestä kaupunginhallitukselle,
päätöksen muutoksenhakuohjaus oli virheellinen.
Oikaisuvaatimusasian käsittely kuului kaupunginhallitukselle.
VerotusL 125 § 6 mom
KuntaL 89 §
KuntaL-94 §
L muutoksenhausta hallintoasioissa 13 §
Ks. samoin KHO tapauksessa A:22.10.1997 T:2649

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.