Uudenmaan LO 12.10.1995 1375/3

Perintöverotus - Oikeusvoima - Perustevalitus - Valitusaika - Lainmuutos - Tutkiminen

Verovelvollinen haki muutosta perintöverotuksessa vahvistettuun
tontin arvoon oikaisuvaatimuksella verotuksen oikaisulautakunnalta.
Oikaisuvaatimus oli tehty 1.7.1994 jälkeen
ja sanotusta päivästä lähtien muutoksenhaulle noudatettavaksi
säädetyssä viiden vuoden määräajassa.
Lääninoikeus katsoi, ettei sen aikaisemmalla päätöksellä,
jonka se oli antanut verovelvollisen samasta perintöverotuksesta
tekemästä perintö- ja lahjaverolain 50 §:n mukaisesta
perustevalituksesta, ollut tontin arvoa koskevassa
asiassa ratkaistu sitä, oliko perintöverotuksessa tontin
arvoa vahvistettaessa tapahtunut sellainen virhe, joka olisi
voitu oikaista säännönmukaisessa valitusajassa tehdystä
valituksesta. Tämän vuoksi lääninoikeus katsoi, että verovelvollinen
oli saanut hakea muutosta tontin arvoon verotuksen
oikaisulautakunnalta, vaikka hän oli oikaisuvaatimuksessaan
vedonnut jo valituksessaan esiin tuomiinsa seikkoihin.
Äänestys 3-2.
Lääninoikeuden vähemmistö katsoi, että aikaisempi valitus
ja uusi oikaisuvaatimus oli tehty samalla perusteella. Asia
oli ratkaistu lääninoikeuden päätöksellä, minkä vuoksi oikaisulautakunnan
oli ollut jätettävä oikaisuvaatimus tutkimatta.
PerVL 43 § (318/94)
PerVL 50 § (1028/74)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.