Uudenmaan LO 19.9.1995 1229/2

Järjestetty jätteenkuljetus - Liittymisvelvollisuus - Jätehuolto - Jätemäärä - Vapaa-ajan asunto

Ympäristönsuojelusihteeri oli jätelain 11 §:n nojalla hylännyt
muutoksenhakijan hakemuksen vapaa-ajan kiinteistön
jättämisestä järjestetyn jätteenkuljetuksen ulkopuolelle,
koska kiinteistön jätemäärä ei ollut poikkeuksellisen vähäinen
eikä jätehuoltoa ollut järjestetty.
Muutoksenhakija oli ilmoittanut käyttävänsä vapaa-ajan
asuntoaan toukokuulta syyskuulle siten, että hän lämpimänä
vuodenaikana oleskeli siellä korkeintaan viikon kerrallaan
ja muulloin vielä vähemmän. Osa jätteistä poltettiin
ja osa kompostoitiin. Poiskuljetettava jäte tuotiin vakituisen
asunnon jätteenkeräysastiaan.
Lääninoikeus katsoi, että vapaa-ajan asunnoille on ominaista,
että ne ovat käytössä vain osan vuotta ja että asunnon
tosiasiallinen käyttäjämäärä voi vaihdella hyvinkin paljon
riippumatta omistajien tai haltijoiden määrästä. Tähän nähden
ja ottaen huomioon jätelaissa pääsäännöksi säädetyn liittymisvelvollisuuden
järjestettyyn jätteenkuljetukseen, ei
vapaa-ajan asunnon vuosittaiseen käyttöaikaan ja käyttäjämäärään
perustuvaa jätteiden määrää voitu pitää jätelain
11 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla poikkeuksellisen
vähäisenä. Äänestys 3-3.
JäteL 11 §
Lääninoikeuden vähemmistö ja esittelijä pitivät muutoksenhakijan
ilmoituksen perusteella kiinteistön jätemäärää
poikkeuksellisen vähäisenä ja jätehuoltoa järjestettynä.
Hakemusta ei siten ollut voitu hylätä ympäristönsuojelusihteerin
päätöksestä ilmenevällä perusteella. Kunnan viranomaisen
tuli ottaa ensiasteena ratkaistavakseen, voitiinko
hakemukseen oikeudellisten edellytysten täytyttyä suostua.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.