Uudenmaan LO 7.3.1995 361/2

Käsittelymaksu - Oikeudenkäyntimaksu - Julkisoikeudellinen palvelussuhde

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt kaupungin eri toimintojen
blokit sekä blokkianalyysin pohjalta vuoden 1994 talousarvion
kehykset ja henkilöstösuunnitelman. Kaupunginlakimies
A valitti päätöksestä Turun ja Porin lääninoikeuteen, joka
31.8.1993 jätti valituksen tutkimatta todeten perusteluna
muun muassa, että henkilöstösuunnitelmassa ja hyväksytyissä
blokeissa ei ollut lopullisesti ratkaistu mahdollisesti
lakkautettavia virkoja, vaan että virkojen laukkauttamisia
koskevat päätökset tuodaan erikseen valtuuston ratkaistavaksi
(näin tapahtuikin, kun valtuusto 14.10.1993 päätti lakkauttaa
kaupunginlakimiehen viran). Korkein hallinto-oikeus
4.3.1994 päätti, ettei Turun ja Porin lääninoikeuden päätöstä
ollut syytä muuttaa, ja asian esittelijä KHO:ssa määräsi
A:n suoritettavaksi oikeudenkäyntimaksuna 1 000 markkaa.
A teki KHO:n esittelijälle oikaisuvaatimuksen ja vaati maksun
palauttamista sillä perusteella, että kysymyksessä oli
ollut tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten
suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 6 §:n 1 momentin
4 kohdassa tarkoitettu julkisoikeudellista palevelussuhdetta
koskeva asia, josta käsittelymaksua ei peritä.
Esittelijä hylkäsi oikaisuvaatimuksen.
Lääninoikeus hylkäsi A:n valituksen todeten perusteluina,
että kaupunginvaltuuston tekemä päätös oli koskenut kaupungin
eri toimintojen niin sanottuja blokkeja ja blokkianalyysien
pohjalta hyväksyttyjä vuoden 1994 talousarvion
kehyksiä ja henkilöstösuunnitelmaa. Asiassa ei ollut ollut
kysymys sellaisesta välittömästi virkasuhteita tai muitakaan
julkisoikeudellisia palvelussuhteita koskevasta päätöksestä,
jonka perusteella valitusasian käsittelyä KHO:ssa
olisi ollut pidettävä julkisoikeudellista palvelussuhdetta
koskevana asiana. A:n suoritettavaksi oli tullut määrätä
oikeudenkäyntimaksu.
L tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista 2 §
L tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista 3 § 1 mom
L tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista 5 § 1 mom
L tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista 6 § 1 mom 4 kohta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.