Turun ja Porin LO 30.3.1995 299/2

Omaishoidontuki - Hoitopalkkio - Palvelut - Määräraha - Harkintavalta

Oikeuskysymyksenä oli, voiko sosiaalilautakunta hylätä hakemuksen
omaishoidon tuesta hakijan perheen tulojen määrän
perusteella.
Sosiaalilautakunta oli todennut hakijan täyttävän sosiaalihuoltolaissa
omaishoidon tuen saamiselle säädetyt edellytykset.
Koska sosiaalilautakunnan käytössä olevien määrärahojen
rajoissa tukea ei kuitenkaan voitu maksaa kaikille sen tarpeessa
oleville, sosiaalilautakunta oli hylännyt hakijan hakemuksen
omaishoidon tuesta hakijan perheen tulojen määrän
perusteella. Sosiaalilautakunta oli lisäksi ottanut päätöksessään
huomioon sen, että hakijalla ei ollut ehdotonta
oikeutta omaishoidon tuen saamiseen.
Lääninoikeus katsoi, että sosiaalilautakunnalla on ollut oikeus
ottaa hakijan perheen tulot huomioon päättäessään omaishoidon
tukena maksettavan hoitopalkkion myöntämisestä. Sosiaalilautakunta
on näin ollen voinut varata omaishoidon tukeen
tarkoitetut määrärahat hakijan perhettä pienempituloisille ja
siten enemmän rahana maksettavan omaishoidon tuen tarpeessa
oleville. Lääninoikeus katsoi lisäksi, että sosiaalilautakunnan
päätös oli tehty kunnalle asiassa kuuluvan harkintavallan
rajoissa eikä sillä hakijan osalta ole loukattu kuntalaisten
yhdenvertaisuuden periaatetta. Lääninoikeus hylkäsi valituksen
omaishoidon tukena maksettavan hoitopalkkion osalta.
Lääninoikeus kuitenkin katsoi, että sosiaalilautakunnan olisi
tullut myös käsitellä ja ratkaista, voidaanko hakijalle antaa
omaishoidon tukena hänen kotona tapahtuvan hoitonsa ja huolenpitonsa
turvaamiseksi tarpeellisia palveluja. Tältä osin
lääninoikeus kumosi ja palautti valituksen sosiaalilautakunnalle
uudelleen käsiteltäväksi.
SosiaalihuoltoL 13 § 1 mom
SosiaalihuoltoL 17 § 1 mom
SosiaalihuoltoL 27 a §
SosiaalihuoltoL 27 b §
A omaishoidon tuesta 2 §
A omaishoidon tuesta 6 §
A omaishoidon tuesta 7 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.