Turun ja Porin LO 16.3.1995 245/2

Hallintoriita - Asiakasmaksu - Hoitomaksun oikaiseminen - Vanhentuminen

Oikeuskysymyksenä oli virheellisesti vahvistettujen hoitomaksujen
oikaiseminen takautuvasti sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksuista annetun asetuksen 31 §:n 2 momentissa
säädettyä yhden vuoden määräaikaa pitemmältä ajalta.
Hoitomaksun perusteena olevien tulojen virheellisyys oli käynyt
ilmi tammikuussa 1993. Virheellisesti määrättyä hoitomaksua
oli tämän johdosta oikaistu edellä mainitun asiakasmaksuasetuksen
säännöksen perusteella takautuvasti vuoden
ajalta eli 1.2.1992-31.1.1993.
Sosiaalilautakunta vaati lääninoikeudessa vanhainkotimaksun
oikaisemista hallintoriitana takautuvasti myös tätä edeltävältä
ajalta eli 9.1.1985-31.1.1992.
Lääninoikeus katsoi, ettei palvelun saajaa voida velvoittaa
maksamaan liian alhaisena perittyä hoitomaksua vuotta aikaisemmalta
ajalta hallintoriitamenettelyssä, koska virheellisesti
vahvistettujen hoitomaksujen oikaisemisesta oli säädetty
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa
asetuksessa. Oikeus maksun oikaisemiseen takautuvasti oli
siinä rajattu enintään yhteen vuoteen siinäkin tapauksessa,
että maksun määrääminen liian alhaisena on perustunut asiakkaan
tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin.
L sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 1 §
L sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 2 §
L sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 18 §
A sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 31 § 2 mom
SosiaalihuoltoL 51 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.