Pohjois-Karjalan LO 6.11.1995 662

Maatilatalouden tuloverotus - Metsätalouden veronhuojennukset - Metsälautakunnan todistus ja lausunto - Uudistamisvähennys - Metsämaan uudistusalan verovapaus - Veronoikaisu verovelvollisen vahingoksi

Lääninverovirasto oli tehnyt metsälautakunnassa verotarkastuksen
käyden läpi sellaisia metsälautakunnan hallussa olevia
asiakirjoja, joiden perusteella metsälautakunta oli antanut
metsänomistajille ja verotoimistoille maatilatalouden
tuloverolain 20 §:n nojalla todistuksia ja lausuntoja. Todistuksen
ja lausunnon antaminen oli tapahtunut numeerisesti
niin sanottuna suorasiirtotietona verolomakkeelle 2A.
Verotoimisto oli säännönmukaisen verotuksen toimittamisen
jälkeen oikaissut lääninveroviraston tarkastuskertomuksen
perusteella verovelvollisen verotusta siten, että metsätalouden
vähennyksistä oli poistettu erään uudistusalan perusteella
uudistusalan taimikon johdosta myönnetty verovapaus
ja saman alueen perusteella myönnetty uudistamisvähennys.
Lääninoikeus katsoi, että kun verotus oli tapahtunut
noiden metsälautakunnan käsitystä vastaavien todistuksen
ja lausunnon perusteella ja asia siis oli tutkittu, verotusta
ei ollut voitu muuttaa veronoikaisuin verovelvollisen vahingoksi.
Verovuosi 1991. Täysistunto.
Maatilatalouden tuloverolaki 13 § 1 mom 2 k
Maatilatalouden tuloverolaki 14 a §
Maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta annetun lain (718/90) voimaantulosäännöksen 3 momentti
Laki maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (1674/91)
Verotuslaki 82 §
KHO:n päätös A:8.8.1996 T:2429 (ATK-B) : Ei muutosta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.