Pohjois-Karjalan LO 3.10.1995 597

Henkilökohtaisen tulon verotus - Ulkomaantyöskentely - Ns. kuuden kuukauden sääntö - Sivutulot - Ulkomaantyötulo

Verovelvollinen oli työskennellyt verovuonna YK:n rauhanturvajoukoissa
Golanilla. Hän oli samaan aikaan sivutoimisesti
toiminut suomalaisen vakuutusyhtiön palveluksessa
vahinkotarkastajana Israelissa ja Syyriassa. Työsuhde oli
kestänyt noin vuoden ajan.
Sivutulojen hankkiminen oli omalta osaltaan edellyttänyt
verovelvollisen oleskelua työskentelyvaltiossa. Lääninoikeus
katsoi, että kysymys oli tulo- ja varallisuusverolain
54 §:ssä tarkoitetusta ulkomaantyöskentelystä, josta
verovuonna saatua tuloa 10 048 markkaa oli pidettävä verovapaana
ulkomaantyötulona.
Verovuosi 1991.
Äänestys (2-1)
Eri mieltä ollut jäsen katsoi, että verovelvollisen oleskelu
ulkomailla ei ollut aiheutunut vahinkotarkastajan toimen
hoitamisesta. Kun päätoimesta saatu palkkatulo ei ollut niin
sanotun kuuden kuukauden säännön nojalla verovapaata tuloa,
myöskään vahinkotarkastajan sivutoimesta saatu palkkatulo
ei ollut tulo- ja varallisuusverolain 54 §:n säännökset
huomioon ottaen verovapaata.
TVL 54 §
Ks. KVL 62/1990
KHO:n päätös A:31.12.1996 T:4135 : Ei muutosta. Päätös
on tallennettu oikeustapausrekisteriin (FKHO).

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.