Pohjois-Karjalan LO 28.9.1995 586

Toimeentulotuki - Matkakustannusten korvaukset - Päivärahat - Kilometrikorvaukset

Toimeentulotuen määrää harkittaessa perheen tuloksi voitiin
lukea osa niistä matkakustannusten korvauksista, jotka oli
maksettu verohallituksen päätöksen (1354/94) perusteella
(1,73 mk/km).
Henkilö oli saanut palkkatulojen ohella matkakustannusten
korvauksena kilometrikorvauksia 1 835,53 markkaa sekä
päivärahoja kolmelta päivältä yhteensä 261,50 markkaa.
Työnantajan verohallituksen päätöksen (1354/94) mukaisesti
maksamat kilometrikorvaukset on tarkoitettu korvaukseksi
oman auton käytöstä aiheutuneista matkustamiskustannuksista
ja päivärahat korvaukseksi työmatkoista aiheutuneesta ruokailu-
ja muiden elinkustannusten lisäyksestä. Kun kuitenkin
otettiin huomioon, että näistä matkoista aiheutuneet
todelliset kustannukset olivat olleet kustannusten korvauksia
pienemmät, matkakustannusten korvauksista arvioitiin
hakijan käytettävissä olleeksi tuloksi 700 markkaa. Muilta
osin matkakustannusten korvauksia ei ollut luettava hakijan
käytettävissä oleviksi tuloiksi eikä vastaavasti työmatkoista
aiheutuneita kustannuksia ollut otettava toimeentulotukilaskelmissa
huomioon menoina.
VNp toimeentulotuen yleisistä perusteista 5 § (988/93)
VNp toimeentulotuen yleisistä perusteista 6 § (988/93)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.