Pohjois-Karjalan LO 31.8.1995 542

Maatilatalouden tuloverotus - Metsätalouden puhdas tuotto - Metsätalouden veronhuojennukset - Ensiharvennusvähennys - Polttohake - Leppä

Kunta oli vastaanottanut verovelvolliselta ensiharvennushakkuusta
kertynyttä polttohakepuutavaraa 28 kuutiometriä,
josta 25 kuutiometriä oli leppää. Puutavara oli polttorankaa.
Lääninoikeus katsoi, ettei luovutettu puutavara täyttänyt
maatilatalouden tuloverolain 15 b §:n 3 momentin
4 kohdassa tarkoitettuja puutavaran mitta- ja laatuvaatimuksia.
Näin ollen ensiharvennusvähennystä ei voitu myöntää.
Verovuosi 1993.
Äänestys 2 - 1.
Vähemmistöön jäänyt jäsen katsoi, että ottaen huomioon puulaji
ja se, että kysymyksessä oli polttoranka, jota oli
käytetty polttohakkeen raaka-aineena ja että se täytti
polttohakkeelle asetetut hinta- ja laatuvaatimukset, puutavaran
myynti täytti vähennykselle säädetyt edellytykset.
Esittelijän päätösehdotus oli, että koska leppää ei lueta
tuottoperusteisiin, verovelvolliselle ei myöskään voida
myöntää kyseisen puutavaraerän osalta ensiharvennusvähennystä.
Maatilatalouden tuloverolaki 15 b § 1 mom
Maatilatalouden tuloverolaki 15 b § 3 mom 4 k
Haettu muutosta.
KHO:n päätös A:27.3.1997 T:731 Ei muutosta.
Päätös on tallennettu oikeustapausrekisteriin (FKHO)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.