Pohjois-Karjalan LO 22.3.1995 233

Henkilökohtaisen tulon verotus - Luonnolliset vähennykset - Matkakustannukset - Viikonloppumatkat - Jatkokoulutus - Aikuisopintoraha

Peruskoulunopettajalle oli myönnetty virkavapautta opintovapaalain
perusteella, kun hän oli opiskellut päätoimisesti
filosofian kandidaatin tutkintoa Jyväskylän yliopistossa.
Hän oli saanut opintoja varten valtion opintotukikeskukselta
aikuisopintorahaa 22 248 markkaa.
Henkilön vaatimuksena oli, että koska hän oli saanut opiskeluajalta
veronalaista aikuisopintorahaa ja hän oli perheellinen,
hänen tulostaan tuli tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä
johtuneena menona vähentää Jyväskylän ja perheen
vakituisen asuinpaikkakunnan Joensuun välillä viikonloppuisin
tehdyistä matkoista syntyneet kustannukset. Lääninoikeus
katsoi, että opintoja kyseistä tutkintoa varten
oli pidettävä jatko-opintoina, joista aiheutuneita kustannuksia
ei voitu vähentää tulon hankkimisesta aiheutuneina
kustannuksina, vaan ne olivat verotuksessa vähennyskelvottomia
elantomenoja. Lääninoikeus myös katsoi, että työntekijän
hakemuksesta myönnetyn opintovapaalain mukaisen opintovapaan
ajalta maksetusta aikuisopintorahasta ei voitu verotuksessa
vähentää tuosta jatko-opiskelusta aiheutuneita
matkakustannuksia. Verovuosi 1992.
TVL 43 §, 81 §, 83 § ja 85 §
Opintovapaalaki (273/79) 1 §, 4 § ja 5 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.