Oulun LO 17.11.1995 908/2

Vammaispalvelu - Henkilökohtainen avustaja - Kuljetuspalvelut - Oleskelukunta

Oikeuskysymyksenä oli, voiko A:n kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta
hylätä liikenneonnettomuudessa loukkaantuneen
X:n hakemuksen saada vammaisuuden perusteella järjestettävistä
palveluista ja tukitoimista annetun lain nojalla vaikeavammaisen
kuljetuspalveluita sekä avustusta henkilökohtaisen
avustajan palkkaamiseen sillä perusteella, ettei hakijan
kotikunta ollut A:n kaupunki Suomessa. Lautakunta katsoi,
että X, jonka kotikunta on B:n kaupunki Ruotsissa, kuuluu
Pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen mukaan asuinmaansa
lainsäädännön piiriin.
B:n kaupungissa asuva X vammautui vaikeasti liikenneonnettomuudessa
A:n kaupungissa Suomessa 1.6.1992. Tämän jälkeen
häntä hoidettiin yliopistollisessa keskussairaalassa, Diakonissalaitoksella
ja Käpylän kuntoutuskeskuksessa, josta hänet
kotiutettiin A:n kaupunkiin 3.5.1993. X:n ilmoituksen
mukaan kuntoutus jatkuu edelleen vuonna 1995 ja tulee jatkumaan
vielä ainakin kaksi vuotta. A:n kaupunki on myöntänyt
X:lle aikaisemmin vammaisuuden perusteella järjestettävistä
palveluista ja tukitoimista annetun lain mukaisina etuuksina
asunnon muutostyöt sekä lisäksi vaikeavammaisen kuljetuspalvelut
ja avustusta henkilökohtaisen avustajan palkkaamiseen,
jotka nyt kuitenkin on lakkautettu.
Lääninoikeus katsoi, etteivät vammaisuuden perusteella järjestettävistä
palveluista ja tukitoimista annettu laki ja
asetus ole sellaista sosiaaliturvan alaa koskevaa lainsäädäntöä,
joihin Pohjoismaista sosiaaliturvasopimusta sen
2 artiklan mukaan sovelletaan. Sosiaali- ja terveyslautakunta
ei siten voinut hylätä X:n hakemuksia sillä perusteella, että
hänen kotikuntansa on B:n kaupunki Ruotsissa.
Sosiaali- ja terveyslautakunta on voinut harkintansa mukaan
päättää avustuksen myöntämisestä X:lle henkilökohtaisen avustajan
palkkaukseen A:n kaupungin sosiaalihuoltoon osoitettujen
määrärahojen puitteissa. Tähän nähden ja kun X:n peruspalvelut
hoidetaan kotisairaanhoidon avulla, lääninoikeus
katsoi, että lautakunta on voinut hylätä X:n hakemuksen tältä
osin.
Sosiaalihuoltolain 15 §:n mukaan olosuhteiden niin vaatiessa
kunnan on huolehdittava sosiaalipalveluiden järjestämisestä
myös kunnassa oleskelevalle henkilölle. X:n oleskelua A:n
kaupungissa on kuntoutuksen vuoksi pidettävä perusteltuna.
Tämän vuoksi ja kun kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle
henkilölle kohtuulliset kuljetuspalvelut eli ainakin 18
yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa, lääninoikeus katsoi, ettei
sosiaali- ja terveyslautakunta ole voinut hylätä X:n
hakemusta tältä osin.
SosiaalihuoltoL 13 §
SosiaalihuoltoL 15 §
SosiaalihuoltoL 17 § 2 mom
VammaispalveluL 8 § 2 mom
VammaispalveluL 9 § 1 mom
VammaispalveluA 4 §
VammaispalveluA 16 §
Pohjoismainen sosiaaliturvasopimus 2 artikla
KHO:n päätös T:433, A:28.2.1997:
X:n henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta aiheutuvien
kustannusten korvaamista koskeva valituslupahakemus hylättiin.
A:n kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan vaikeavammaisen
kuljetuspalvelujen myöntämistä koskeva valitus hylättiin.
Perustelut: Kun otetaan lääninoikeuden päätöksen perustelujen
lisäksi huomioon se, että sosiaalihuoltolain 15 §:n
1 momentin mukaan kiireellisissä tapauksissa tai olosuhteiden
muutoin niin vaatiessa kunnan on huolehdittava laitoshuollon
ja muiden sosiaalipalveluiden järjestämisestä
muullekin kunnassa oleskelevalle henkilölle kuin kunnan
asukkaalle, A:n kaupungin tulee järjestää X:lle kuljetuspalvelut
lääninoikeuden päätöksen mukaisesti.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.