Kuopion LO 22.12.1995 1586

Elinkeinomenon vähennyskelpoisuus - Kurssitappio - Kurssitappion jaksottaminen

Oliko elinkeinotoiminnasta johtuneesta velasta aiheutunut
kurssitappio vähennyskelpoinen sen verovuoden elinkeinotulosta,
jona tappiota vastaava summa oli suoritettu huolimatta
siitä, ettei kysymyksessä olevaa tappiota oltu
vähennetty kirjanpidossa verovuonna tai aikaisemmin.
A oli harjoittanut verovuonna elinkeinotoimintaa toimialanaan
invataksiliikenne. Hän oli liittänyt valitukseensa
jäljennökset 19.3.1991 ja 18.9.1991 päivätyistä veloitustositteista,
joista ilmeni, että hän oli maksanut pankille
mainituissa tositteissa yksilöidyn lainan lyhennystä
ja korkoa yhteensä 57.357,83 markkaa. Lisäksi A oli liittänyt
valitukseensa laskelman, jonka mukaan hänelle oli
verovuonna aiheutunut sanotusta lainasta lainan maksun yhteydessä
1.107,95 markan suuruinen kurssitappio.
Oikaisumenettelyssä vaatimus kurssitappion vähentämisestä
oli elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 54 §:n 2
momentin nojalla hylätty.
Lääninoikeus katsoi, ottaen huomioon elinkeinotulon verottamisesta
annetun lain 18 §:n 3 kohdan ja 26 §:n, että
mainitun lain 54 §:n 2 momentissa säädetty koski ainoastaan
laskennallisen indeksi- ja kurssitappion jaksotusta
ja että sitä ei tullut soveltaa valituksessa tarkoitetussa
tilanteessa, jossa tappiota vastaava summa oli verovuonna
suoritettu. A:lla oli siten oikeus vähentää elinkeinotulostaan
verovuonna suorittamansa kurssitappiota vastaava
summa, vaikka hän ei ollut vähentänyt puheena olevaa tappiota
verovuonna tai aikaisemmin kirjanpidossaan. Näin ollen
lääninoikeus, joka ei välittömästi ensi asteena ottanut
ratkaistavakseen vähennyksen määrää, palautti asian verotoimistoille
uudelleen käsiteltäväksi.
ElinkVL 18 § 3 kohta
ElinkVL 26 §
ElinkVL 54 § 2 mom
ks. HE 165/81

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.