Kuopion LO 24.11.1995 1465

Elinkeinotulon verotus - Negatiivinen oma pääoma - Valuuttalainan kurssitappio - Valuuttalainan sivukulut

Olivatko valuuttalainan kurssitappiot ja muut ns. sivukulut
vähennyskelpoisia yhtiön elinkeinotulosta huolimatta
yhtiön negatiivisesta omasta pääomasta.
Yhtiö oli ottanut valuuttalainan, jonka korot, kurssitappiot
ja muut sivukulut rasittivat yhtiön tulosta. Verotuksessa
yhtiön tuloon oli yhtiön negatiivisen oman pääoman
johdosta palautettu elinkeinotulon verottamisesta annetun
lain 18 §:n 2 momentin nojalla osa yhtiön kuluikseen kirjaamista
korkomenoista. Lisäksi yhtiön tuloon oli palautettu
24.655 markkaa valuuttalainan kurssitappiota ja sivukuluja
eli puheena olevia kuluja samassa suhteessa kuin valuuttalainan
korkoja.
Verotuksen oikaisulautakunta katsoi, että osan lainoista
oli negatiivisen oman pääoman tilanteissa katsottava kosdistuvan
muuhun kuin yhtiön elinkeinotoimintaan. Näin ollen
ja kun muuta ei oltu näytetty, verotuksen oikaisulautakunta
katsoi, että määrästä, jonka oli katsottava kohdistuvan
muuhun kuin yhtiön elinkeinotoimintaan, aiheutuneet
lainan sivukulut eivät olleet vähennyskelpoisia.
Lääninoikeus katsoi, että kurssitappiota ei voida pitää
elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 18 §:n 2 momentissa
tarkoitettuna korkomenona. Lääninoikeus katsoi edelleen,
ottaen huomioon mainitun lain 7 §:n, 18 §:n 1 momentin
3 kohdan ja 2 momentin, että yhtiön tuloon ei ollut
tehtävä palautusta kurssitappiosta ja sivukuluista yksinomaan
sillä perusteella, että yhtiön oma pääoma oli verovuonna
ollut negatiivinen. Näin ollen lääninoikeus poisti
yhtiön tulosta siihen lisätyt valuuttalainan kurssitappiot
ja sivukulut 24.655 markkaa.
ElinkVL 7 §
ElinkVL-18 § 1 mom 3 kohta
KHO:n päätös T:3734; A:28.11.1996. Ei muutosta.
Äänestys 4-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.