Kuopion LO 12.10.1995 1250

Osakeyhtiön osakekannan ostaminen - Osakkaan ansiotoimintaan välillisesti liittyvä velka - Sijoitustoiminta - Velkojen korkojen vähentäminen

Olivatko osakeyhtiön koko osakekannan ostamista varten otetun
lainan korot vähennyskelpoisia verovelvollisen ansiotoimintaan
liittyvinä.
Verovelvollinen A oli ilmoittanut ostaneensa osakeyhtiö B:n
koko osakekannan 1.969.000 markalla ja ottaneensa tähän tarkoitukseen
2.000.000 markan lainan, josta hän oli pankin
antaman tositteen mukaan maksanut verovuonna 1990 korkoa
166.000 markkaa sekä 3.000 markan suuruisen toimitusmaksun.
A oli ilmoittanut, että hän oli ostanut osakeyhtiö B:n osakekannan
varmistaakseen osakeyhtiössä olevan rakennustyön
suorittamisen kommandiittiyhtiö C:lle, jonka vastuunalainen
yhtiömies ja toimitusjohtaja A oli. B Oy:n verotusasiakirjoista
ilmeni, että yhtiön vuokraamalla kiinteistöllä oli
vuonna 1990 sijainnut vuonna 1974 rakennettu teollisuus-/
varastorakennus ja että mainitulle kiinteistölle oli vuonna
1992 valmistunut C Ky:n rakentamana saman rakennustyypin
uudisrakennus. A:n mukaan hänen alkuperäinen tarkoituksensa
B Oy:n tilojen muuttamisesta vuokrattaviksi huoneistoiksi
voitiin toteuttaa vasta vuonna 1992, koska tilasuunnitelma
oli ollut avoin vuokralaisten osalta. Asiakirjoista ilmeni
lisäksi, että B Oy:n tulo oli vuosina 1989-1992 muodostunut
pääasiallisesti vuokratuotoista, että B Oy:llä oli lisäksi
ollut jonkin verran korkotuottoja ja että se oli harjoittanut
myös pienimuotoista taide- ja arvopaperikauppaa. Se ei
ollut maksanut palkkaa A:lle eikä A ollut vuosina 1989-1992
ilmoittanut omassa verotuksessaan vuokratuottoja mainitulla
kiinteistöllä sijaitsevista rakennuksista.
Mainituissa oloissa lääninoikeus A:n valituksen hyläten
katsoi ottaen huomioon B Oy:n toimialan, että A:n ottama
em. laina liittyi hänen harjoittamaansa sijoitustoimintaan
ja lainasta maksetut korot ja kulut eivät olleet siten vähennyskelpoisia
A:n ansiotoimintaan liittyvinä menoina.
TVL 87 §
KHO:n päätös T:3140; A:8.10.1996. KHO katsoi A:n
B Oy:n osakekannan ostoa varten ottaman lainan liittyvän
A:n ansiotoimintaan ja lainasta maksetut korot
A:n tulosta vähennyskelpoisiksi tulo- ja varallisuusverolain
87 §:ssä tarkoitettuina ansiotoiminnan korkoina.
KHO kumosi lääninoikeuden ja verotuksen oikaisulautakunnan
päätökset sekä valituksenalaiselta osalta
toimitetun verotuksen ja palautti asian lääninverovirastolle
uudelleen käsiteltäväksi.
Äänestys 4-1
Yksi jäsen olisi myöntänyt valitusluvan ja tutkinut
asian sekä katsonut, ettei lääninoikeuden päätöstä
ollut syytä muuttaa.
Esittelijän eriävä mielipide oli samansisältöinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.