Kuopion LO 21.9.1995 1162

Lahjaverotus - Perinnöttömäksi tekeminen - Kanne - Testamenttimääräyksen vahvistaminen - Luopuminen - Sovinto - Lakiosa

Onko vanhempien keskinäisessä käyttöoikeustestamentissa
perinnöttömäksi tekemä rintaperillinen A saanut lahjan
vai perinnön, kun toisen rintaperillisen B:n testamenttimääräyksen
vahvistamiseksi nostama kanne on rauennut,
koska asianosaiset ovat sopineet asian ja B tehdyn osituksen
ja perinnönjaon mukaan on maksanut A:lle hänen
lakiosanaan vanhempiensa jälkeen ositus- ja perinnönjakokirjassa
sovitun 65.000 markkaa.
Vanhemmat ovat keskinäisessä testamentissaan määränneet,
että heidän rintaperillisensä A on jäävä perinnöttömäksi.
Testamentti on vanhempien kuoltua määräajassa annettu
tiedoksi A:lle. A on kirjallisesti ilmoittanut toiselle
rintaperilliselle B:lle, että testamentti loukkaa
hänen oikeuttaan lakiosaan ja on vaatinut lakiosaansa
kummankin vanhempansa jälkeen täysimääräisenä. B on nostanut
alioikeudessa kanteen perinnöttömäksi tekemistä koskevan
testamenttimääräyksen vahvistamiseksi. Ennen asian
pääkäsittelyä alioikeudessa asianosaiset ovat ilmoittaneet,
että he ovat sopineet juttunsa. Sopimuksen mukaan
perinnöttömäksi tehty vastaaja tuli saamaan omaisuutta
yhteensä 65.000 markkaa. Asianosaiset ovat tehneet samalle
päivälle ositus- ja perinnönjakokirjan, jonka mukaan
B maksaa A:lle lakiosina kummankin vanhemman kuolinpesän
jakamiseksi yhteensä 65.000 markkaa. Samalla he ovat sopineet
alioikeudessa olevan jutun jättämisestä sillensä.
Perintöverolautakunta on katsonut A:n saaneen B:ltä
65.000 markan lahjan ja on määrännyt siitä lahjaveron
II veroluokan mukaan.
Perintökaaren 15 luvun 4 §:n 2 momentin mukaan perinnöttömäksi
tekemisen peruste on sen toteennäytettävä, joka
vetoaa tähän määräykseen. A on tehnyt määräajan kuluessa
lakiosavaatimuksen ja B puolestaan nostanut A:ta vastaan
testamenttimääräyksen vahvistamiskanteen. Asianosaiset
ovat tehneet osituksen ja perinnönjaon vanhempiensa jälkeen
ja juttu on oikeudessa sen johdosta jätetty sillensä.
Asiassa ei ole väitettykään, että sovittu summa ei
vastaisi lakisääteisiä lakiosia. Näissä oloissa kysymyksessä
olevan omaisuuden ei ole katsottava siirtyneen lahjana
B:ltä A:lle siten kuin perintö- ja lahjaverolain 18
§:ssä tarkoitetaan. Tämän vuoksi lääninoikeus on kumonnut
toimitetun lahjaverotuksen.
PK 15 luku 4 §
PerVL 18 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.