Kuopion LO 29.8.1995 1065

Kunnallisvalitus - Huomautus - Virkasuhde - Yksityisoikeudellinen työsuhde - Valitusoikeus - Oikeussuojan tarve

Valitusoikeus virkasuhteessa ja yksityisoikeudellisessa työsuhteessa
oleville henkilöille annetusta huomautuksesta.
Kaupunginhallitus oli 18.7.1994 antanut kirjallisen huomautuksen
virkasuhteessa olevalle A:lle esimiehenä menettelystä,
joka oli tapahtunut videopajatoiminnan valvonnassa ja laskujen
hyväksymisessä sekä yksityisoikeudellisessa työsuhteessa
olevalle B:lle menettelystä, joka oli tapahtunut videopajatoiminnassa,
videosopimusten tekemisessä ja videovaunun käytössä.
A:lle virkamiehenä ja B:lle työntekijänä kuuluvia oikeuksia
ei ollut vähennetty sanotun huomautuksen johdosta.
A ja B sekä kunnan jäsen ja hänen 5 asiakumppaniaan valittivat
päätöksestä.
A ja B vaativat päätöksen kumoamista. A: Virheellisesti suoritettuja
toimenpiteitä ei ollut yksilöity, yksityiskohtaisia
ohjeita laskujen hyväksynnässä tarvittavista kuiteista ei ollut
annettu. B: Mahdollisia väärinkäytöksiä ei ollut yksilöity,
videopajatoiminta ei ollut ylittänyt sitä varten varattuja
määrärahoja, B ei ollut tehnyt kaupungin nimissä minkäänlaisia
videosopimuksia, B toimi itsenäisessä asemassa
olevana viranhaltijana, jolla oli oikeus tehdä alaansa koskevat
päätökset harkintavaltaansa käyttäen, videovaunun käyttöön
tilintarkastajien puuttumassa erityistapauksessa B oli
saanut esimieheltään suostumuksen.
Kunnan jäsen ja hänen asiakumppaninsa ovat vaatineet kuntalaisten
oikeutta loukkaavan päätöksen kumoamista ja seuraamusten
koventamista. Kaupunginhallitus ei ollut saanut B:ltä
vaatimiaan yksilöityjä selvityksiä, videopajatoiminnassa
oli toimittu kaupungin taloussäännön ja vapaa-ajanlautakunnan
johtosäännön vastaisesti. A:n kohdalla oli kyse taloudellisista
epäselvyyksistä ja tahallisesta virkavirheestä. Hänen
osaltaan ratkaisu oli tasavertaisuusperiaatteen vastainen
verrattuna tiettyyn toiseen viranhaltijaan kohdistetun kurinpitomenettelyn
ratkaisuun.
Huomautusta ei ollut annettu virkasäännön nojalla. Kaupunginhallituksella
on ollut oikeus saattaa käsityksensä alaistensa
tietoon. Asianomaisilla ei ole ollut tarvetta saada tutkittavaksi
kaupunginhallituksen käsityksen perusteettomuutta.
Lääninoikeus hylkäsi A:n ja B:n valitukset. Lääninoikeus ei
tutkinut kunnan jäsenten valitusta A:n osalta myöhään saapuneena
ja hylkäsi B:n osalta, koska työsuhteiselle ei voida
antaa kurinpitorangaistusta.
Äänestys 2-1. Eri mieltä ollut jäsen ei tutkinut B:n valitusta.
B oli kaupunkiin yksityisoikeudellisessa työsuhteessa.
Yksityisoikeudellisesta työsuhteesta aiheutuneita riitaisuuksia
ei käsitellä hallintotuomioistuimessa. Muutoin
jäsen oli asiassa samaa mieltä kuin enemmistö.
KunL 139 §
Virkasääntö 1 §
Virkasääntö 3 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.