Kuopion LO 18.8.1995 1017

Kiinteistövero - Kiinteistöveronalainen kiinteistö - Rakennuspaikka

Olivatko tilan erilliset palstat itsenäisiä kiinteistöverolain
2 §:ssä tarkoitettuja kiinteistöveronalaisia yksikköjä.
Valituksessa tarkoitettu valittajien A ja B omistuksessa ja
hallinnassa ollut 12.233 neliömetrin suuruinen tila koostui
5.600 neliömetrin suuruisesta pihapalstasta ja erillisestä
6.633 neliömetrin suuruisesta rakentamattomasta rantapalstasta.
Asiakirjoissa olevista karttalehdistä ilmeni, että
palstojen välimatka oli noin 130 metriä. Kiinteistöverotuksessa
molemmat palstat oli katsottu itsenäisiksi rakennuspaikoiksi
ja niitä oli käsitelty erillisinä yksikköinä siten,
että molemmista palstoista oli määrätty kiinteistövero erikseen.
Valituksessaan A ja B kertoivat, ettei rantapalsta täytä
rantatontille asetettavia ehtoja ja ettei sen lohkominen
erilliseksi rakennuspaikaksi ole siten mahdollista. Sen vuoksi
A ja B vaativat määrätyn kiinteistöveron korjattavaksi ja
poistettavaksi rantapalstan osalta.
Lääninoikeus katsoi, että tila oli kokonaisuudessaan kiinteistöveronalainen
ja että tilaa tuli käsitellä kiinteistöverotuksessa
yhtenä yksikkönä. Kun verotoimistolla ja verolautakunnalla
oli ollut asiasta toinen käsitys, lääninoikeus
ottamatta asiaa enemmälti ratkaistavakseen kumosi kysymyksessä
olevan kiinteistön osalta toimitetun kiinteistöverotuksen
ja palautti asian verotoimistolle uudelleen käsiteltä-
väksi.
KiinteistöveroL 2 § 1 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.