Kuopion LO 4.4.1995 397

Leimavero - Lainhuudatus - Lakiosan täydennys

Oliko leimaverolain 17 §:ssä tarkoitettu leimaveron alennus
myönnettävä, kun kuolinpesän osakas oli hovioikeuden päätöksellä
velvoitettu suorittamaan asian vireillä ollessa kuolleen
veljensä oikeudenomistajille lakiosan täydennystä.
Verovelvollinen oli vanhempiensa jälkeen 27.11.1991 tehdyn
pesänselvitys-, ositus- ja perinnönjakokirjan mukaan velvoitettu
maksamaan veljelleen lakiosan täydennystä. Hovioikeuden
päätöksellä 3.12.1993 hänet on velvoitettu maksamaan
548.791,62 markkaa 16 prosentin korkoineen 27.11.1991 lukien
6.10.1992 kuolleen veljensä oikeudenomistajina olleille veljen
lapsille yhteisesti.
Lainhuutoa hakiessaan verovelvollisen oli katsottu suorittaneen
pesän ulkopuolisista varoista veljensä lapsille lakiosaa
158.495,43 markkaa ja leimaveroa oli määrätty 7.924
markkaa. Lääninverovirasto oli hylännyt hakemuksen leimaveron
alentamisesta sukulaisuuden perusteella puoleen 7.924
markasta.
Lääninoikeus katsoi, että 6.10.1992 kuolleen veljen lapset
eivät olleet verovelvollisen 8.4.1985 ja 18.2.1989 kuolleiden
vanhempien pesän osakkaita. Verovelvollisen oli kuitenkin
katsottava saaneen kysymyksessä olevat kiinteistöt veljeltään
siltä osin kuin hän on joutunut suorittamaan lakiosan
täydennystä pesän ulkopuolisin varoin. Leimaveroa oli
suoritettava vain puolet säädetystä määrästä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.