Keski-Suomen LO 1.12.1995 740

Paloasia - Kunnallisasia - Paloturvallisuusmääräykset - Valitusviranomainen - Päätöksen valituskelpoisuus

Palo- ja väestönsuojelupäällikkö oli kiinteistöllä suorittamansa palotarkastuksen perusteella antanut kiinteistön omistajalle erinäisiä palo- ja pelastustoimesta annetun lain 47 §:n 1 momentin mukaisia määräyksiä. Palo- ja väestönsuojelupäällikkö oli liittänyt päätökseensä valitusosoituksen, jonka mukaan päätöksestä voitiin hakea muutosta lääninoikeudelta.

Lääninoikeus katsoi päätöksessään, että palo- ja väestönsuojelupäällikön päätökseen sovelletaan kuntalain säännöksiä oikaisuvaatimuksen tekemisestä ja kunnallisvalituksesta, koska palo- ja pelastustoimesta annetussa laissa ei säädetä mitään muutoksenhakemisesta palotarkastuksen toimittajan sanotun lain 47 §:n 1 momentin nojalla antamaan päätökseen. Lääninoikeus jätti kiinteistön omistajan valituksen tutkimatta ja siirsi asian kunnan asianomaisen lautakunnan käsiteltäväksi oikaisuvaatimusasiana.

L palo- ja pelastustoimesta 47 §
L palo- ja pelastustoimesta 49 §
KuntaL 88 §
KuntaL 89 §
L muutoksenhausta hallintoasiassa 13 § 2 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.