Keski-Suomen LO 3.4.1995 230

Ympäristöluvan tarve - Ympäristölupamenettely - Naapuruussuhde - Pysyvä kohtuuton rasitus - Rakennuslupa - Toimenpidelupa

Oikeuskysymyksenä asiassa oli, tarvitseeko tanssilava ympäristöluvan ja missä järjestyksessä ympäristölupa-asia on käsiteltävä, kun lupaan sisältyy ainoastaan eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettu sijoitusratkaisu.

Kommandiittiyhtiö harjoitti pitopalvelutoimintaa vuokraamallaan kiinteistöllä ja järjesti muun ohessa tanssitilaisuuksia kiinteistöllä sijaitsevalla pinta-alaltaan noin 40 neliömetrin suuruisella avonaisella tanssilavalla. Tanssitilaisuuksia järjestettiin viikonloppuisin vuosittain toukokuun alusta heinä-elokuun vaihteeseen. Orkesterin tai yhden soittajan musiikki tai äänilevyltä tai -nauhalta soitettu musiikki vahvistettiin äänentoistolaitteiden avulla. Kiinteistön naapurina vähän yli 100 metrin etäisyydellä avoimen pellon takana asuva henkilö V kanteli tanssilavatoiminnan aiheuttamasta melusta ympäristölautakunnalle ja vaati toimenpiteitä melun vähentämiseksi.

Ympäristölautakunta päätti, että kommandiittiyhtiön ei tarvitse hakea toiminnalleen ympäristölupaa. V valitti lautakunnan päätöksestä lääninoikeuteen.

Lääninoikeus katsoi kommandiittiyhtiön toiminnasta esitetty selvitys ja kysymyksessä olevan kiinteistön sijainti huomioon ottaen, että kiinteistöä käytetään siten, että käytöstä saattaa aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:ssä tarkoitettua rasitusta naapureille. Toiminnalle on siten haettava ympäristölupamenettelylain 2 §:n mukainen ympäristölupa.

Lääninoikeus katsoi, että tanssilavaa oli pidettävä sellaisena rakennelmana, jolle ei ollut rakennuslain, rakennusasetuksen ja kunnan rakennusjärjestyksen säännökset huomioon ottaen haettava rakennuslupaa tai toimenpidelupaa. Tanssilavalla harjoitettua toimintaa koskeva eräistä naapuruussuhteista annetun lain 18 §:ssä tarkoitettu lupa-asia oli näin ollen käsiteltävä kunnan ympäristölupaviranomaisen toimesta ympäristölupamenttelylain ja -asetuksen säännösten mukaisessa ympäristölupamenettelyssä. Lääninoikeus kumosi ympäristölautakunnan päätöksen ja palautti asian lautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi.

YmpäristölupamenettelyL 2 §
YmpäristölupamenettelyL 3 §
YmpäristölupamenettelyL 5 §
YmpäristölupamenettelyL 11 §
L eräistä naapuruussuhteista 17 §
L eräistä naapuruussuhteista 18 §
RakennusL 7 §
RakennusL 130 §
RakennusL 131 §
RakennusA 121 §
RakennusA 137 §
Jyväskylän maalaiskunnan rakennusjärjestys 3 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.