Hämeen LO 26.10.1995 883/2

Rakennusjärjestyksen määräys - Ilmoitusmenettely - Tiedoksianto - Toimenpidelupa - Aita

Kaupungin rakennusjärjestyksen mukaan 14 päivää ennen kiinteän aidan rakentamiseen ryhtymistä on tehtävä kirjallinen ilmoitus. Rakentamistoimenpiteeseen voidaan ryhtyä, ellei rakennuslautakunta tai johtosäännössä määrätty viranhaltija mainitun ajan kuluessa vaadi toimenpideluvan hakemista.

A oli tehnyt rakennusvalvontatoimistoon ilmoituksen aidan rakentamisesta. Rakennustarkastaja oli päättänyt kahden päivän kuluessa ilmoituksen tekemisestä, että kadun varteen tulevan aidan osalta oli tarpeen hakea toimenpidelupa. Rakennustarkastajan vaatimusta toimenpideluvan hakemisesta ei oltu kuitenkaan annettu ilmoituksen tekijälle tiedoksi tiedoksiannosta hallintoasioissa annetun lain 8 §:n tarkoittamalla tavalla erityistiedoksiantona 14 päivän kuluessa ilmoituksen jättämisestä. Lääninoikeus katsoi, ettei ilmoituksen tekijältä oltu osoitettu vaaditun säädetyn määräajan kuluessa kysymyksessä olevan toimenpideluvan hakemista. Aidan rakentamiseen oli näin ollen voitu ryhtyä eikä rakentamistyöhön enää ollut tarpeen hakea toimenpidelupaa.

Laki tiedoksiannosta hallintoasioissa 4 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.