Hämeen LO 5.10.1995 863/2

Kiinteistövero - Muu kiinteistö - Määräala - Metsä - Maatalousmaa - Rakennusmaa-alue - Kiinteistön arvo - Verotusarvo - Todennäköinen luovutushinta

A oli ostanut rannalla olevan erääseen tilaan kuuluvan 0,8 hehtaarin suuruisen määräalan. Hän ei ollut saanut poikkeuslupaa määräalan rakentamiseen. Verotoimisto vahvisti määräalan verotusarvon rakennusmaa-aluetta koskevien säännösten mukaan 62 700 markaksi.

A vaati lääninoikeudessa määräalan luokittelemista maatalousmaaksi ja totesi lisäksi, että määräalan verotusarvo on todellista arvoa suurempi.

Verotuksen oikaisulautakunta katsoi, ettei kysymyksessä ole maatalousmaa, koska alle yhden hehtaarin alueet luokitellaan tonteiksi, ja hylkäsi valituksen johdosta antamallaan veronoikaisupäätöksellä A:n vaatimuksen kiinteistöveron poistamisesta.

Lääninoikeus katsoi, ettei mainitun kokoinen määräala yksin muodostanut maatilaa. Määräalaa ei näin ollen ollut pidettävä kiinteistöverolaissa tarkoitettuna maatalousmaana. Määräalasta oli siten suoritettava kiinteistövero. Koska A ei ollut saanut poikkeuslupaa määräalan rakentamiseen, määräalaa ei ollut pidettävä myöskään rakennusmaa-alueena, jonka verotusarvo olisi vahvistettava sen mukaisesti. Lääninoikeus katsoi, että määräalan verotusarvo oli vahvistettu sen todennäköistä luovutushintaa suuremmaksi, ja arvioi määräalan arvoksi 20 000 markkaa.

KiinteistöveroL 2 § 2 mom 2 kohta
KiinteistöveroL 3 § 1 mom 1 kohta
TVL (1240/88) 130 §
TVL (1240/88) 132 §
Viherkenttä: Uusi kiinteistövero (1992) s. 29

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.