Hallinto-oikeuden päätöksiä: 1995

Pohjois-Karjalan LO 10.8.1995 508
Rakennusjärjestys - Vähäinen poikkeama - Etäisyys rantaviivasta
Pohjois-Karjalan LO 10.8.1995 509
Kehitysvammaisten erityishuolto - Erityishuollon antaminen vastoin tahtoa - Alistaminen - Tutkimus - Päätöksen perusteleminen - Kuuleminen
Kuopion LO 9.8.1995 981
Maatilatalouden tuloverotus - Maatalouskoneiden ja kaluston myynti - Vuokratulo - Kassaperiaate - Tulon jaksottaminen
Uudenmaan LO 4.8.1995 1117/5
Ennakkoperintä - Ennakonpidätyksen maksuunpano - Talletusten veronhuojennukset - Pankki - Määräaikaistalletus - Talletuksen siirtäminen - Osakeyhtiö - Korko
Kuopion LO 21.7.1995 899
Menettely tulo- ja varallisuusverotuksessa - Välttämätön prosessiyhteys - Verotuksen oikaisulautakunta - Asunnon ja työpaikan väliset matkakulut - Kaksi edestakaista matkaa - Työhön kuljettaminen
Uudenmaan LO 13.7.1995 605/7
Arvonlisävero - Kiinteistöhallintapalvelu - Oma käyttö - Veron peruste - Kulukorvaus
Uudenmaan LO 13.7.1995 979/2
Päätösvallan siirtäminen - Tahdonvastainen huolto - Viranhaltijan toimivalta - Huostaanotto - Vanhempien vastustaminen
Uudenmaan LO 7.7.1995 970/2
Kunnallisasia - Viranhaltija - Palomies - Irtisanominen - Viranhoidollisiin näkökohtiin perustuva erittäin painava syy - Huumausainerikos
Vaasan LO 7.7.1995 512/III
Ympäristöluvan tarve - Ympäristölupamenettely
Vaasan LO 7.7.1995 371/I
Lahjaverotus - Metsäsuunnitelma - Ennakkotieto - Tieto
Turun ja Porin LO 27.6.1995 616/2
Elinkeinotoiminta - Tulon veronalaisuus - Korko - Talletusten veronhuojennus - Luonnollinen henkilö
Uudenmaan LO 27.6.1995 744/4
Arvonlisävero - Alennettu verokanta - Kirja - Manuaali - Tietokoneohjelman ohjekirja
Vesiylioikeus 21.6.1995 115/1995
Kielilaki - Toimituskirjan kieli - Asian palauttaminen - Uusi määräaika
Uudenmaan LO 16.6.1995 894/3
Yhtiöveron hyvitys - Osingonsaajan vastuu - Konkurssi - Maksuunpanon oikaisu
Pohjois-Karjalan LO 9.6.1995 424
Leimavero - Lainhuudatusleimavero - Luovutetun omaisuuden arvo - Kiinteistön maapohjan ja rakennusten luovuttaminen saman perheen jäsenille
Lapin LO 9.6.1995 545
Perintövero - Yritys - Porot - Porotila - Maksuunpano - Maksulykkäys
Vesiylioikeus 9.6.1995 101/1995
Virka-apu - Oikeudelliset edellytykset - Hakemuksen tulkinta
Vesiylioikeus 6.6.1995 100/1995
Hallintokantelu - Toimitusmiesten menettely katselmustoimituksessa - Toimitusmiesten esteellisyys
Mikkelin LO 2.6.1995 477
Maksuton oikeudenkäynti - Lastensuojelu - Yhteydenpidon rajoittaminen - Valitusosoitus
Keski-Suomen LO 1.6.1995 396
Mielisairaalat - Asian siirto oikealle viranomaiselle - Määräaika

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.