Hallinto-oikeuden päätöksiä: 1995

Vesiylioikeus 9.11.1995 171/1995
Vesioikeuden toimivalta - Sillan rakentaminen rantakaavasta poikkeavasti
Uudenmaan LO 7.11.1995 1617/6
Mielenterveysasia - Tahdosta riippumaton hoito - Tarkkailulähete - Tarkkailuun ottaminen
Pohjois-Karjalan LO 6.11.1995 662
Maatilatalouden tuloverotus - Metsätalouden veronhuojennukset - Metsälautakunnan todistus ja lausunto - Uudistamisvähennys - Metsämaan uudistusalan verovapaus - Veronoikaisu verovelvollisen vahingoksi
Kuopion LO 2.11.1995 1347
Ennakkoperintä - Ennakonpidätys - Päiväraha - Ravintoetu - Ilmainen ateria - Luontoisetu
Kuopion LO 31.10.1995 1323
Kokonaistulosta tehtävät vähennykset - Korkojen vähentäminen - Ansiotoiminta - Vuokraustoiminta - Aviopuolisot
Kuopion LO 26.10.1995 1282
Poliisin suoritteiden maksullisuus - Lääninoikeuden asiallinen toimivalta - Muutoksenhakutie - Perustevalitus - Korko - Lisätutkinta
Hämeen LO 26.10.1995 883/2
Rakennusjärjestyksen määräys - Ilmoitusmenettely - Tiedoksianto - Toimenpidelupa - Aita
Kuopion LO 26.10.1995 1290
Rakennusasia - Rakennusvalvontamaksu - Korko - Vaiheittainen rakennuslupa
Hämeen LO 24.10.1995 987/1
Viivästyskorkoa vastaava korko - Veronkorotus - Jälkiverotus - Veronoikaisu - Verotuksen korottaminen verovelvollisen säännönmukaisen valituksen johdosta - Aviopuolisot - Välitön verotus
Pohjois-Karjalan LO 23.10.1995 636
Hallintoriita - Perusteettoman edun palauttaminen - Leimavero - Käyttämättä jäänyt leimamerkki
Kuopion LO 12.10.1995 1250
Osakeyhtiön osakekannan ostaminen - Osakkaan ansiotoimintaan välillisesti liittyvä velka - Sijoitustoiminta - Velkojen korkojen vähentäminen
Keski-Suomen LO 12.10.1995 621
Tulontasaus - Pellon metsityspalkkio
Uudenmaan LO 12.10.1995 1375/3
Perintöverotus - Oikeusvoima - Perustevalitus - Valitusaika - Lainmuutos - Tutkiminen
Hämeen LO 12.10.1995 968/1
Henkilökohtaisen tulon verotus - Palkka - Tulontasaus - Eroraha
Vaasan LO 11.10.1995 662/III
Henkilökohtaisen tulon verotus - Tulontasaus - Kertatulo
Oulun LO 11.10.1995 612/I
Henkilökohtainen tulo vai liiketulo - Elinkeinotoiminnan lopettaminen - Irtaimen omaisuuden myyminen
Vesiylioikeus 10.10.1995 157/1995
Hakemuksen peruuttaminen - Lausunnon raukeaminen - Oikeudenkäyntikulut
Hämeen LO 5.10.1995 863/2
Kiinteistövero - Muu kiinteistö - Määräala - Metsä - Maatalousmaa - Rakennusmaa-alue - Kiinteistön arvo - Verotusarvo - Todennäköinen luovutushinta
Turun ja Porin LO 4.10.1995 547/1
Rakennusasia - Uudisrakennus - Kevyt rakennelma - Autokatos - Vähäinen koko - Ympäristölliset vaikutukset
Pohjois-Karjalan LO 3.10.1995 597
Henkilökohtaisen tulon verotus - Ulkomaantyöskentely - Ns. kuuden kuukauden sääntö - Sivutulot - Ulkomaantyötulo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.